De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew en VSW bespreken knelpunten

Minister Steven Mac Andrew heeft op dinsdag 21 maart 2023 een onderhoud gehad met het bestuur van de Vereniging Surinaamse Winkeliers (VSW) op verzoek van de voorzitter, Raymond Hasnoe. Tijdens het onderhoud bracht de VSW een aantal knelpunten naar voren, waarmee de detailhandel zit, waaronder het nieuw algemeen minimum uurloon, de behoefte aan volwaardige arbeidskrachten, de mogelijkheid om werknemers uit het buitenland te betrekken en de impact van stijgende lasten op de bedrijfsvoering. Voor wat betreft het minimum uurloon had de VSW graag gezien, dat zij ook gehoord was geworden, omdat de situatie bij de detailhandel een heel andere is dan bij andere ondernemers, zoals importeurs, verzekeringsbedrijven en banken.

Minister Mac Andrew benadrukte dat het ministerie van AWJ altijd openstaat voor dialoog met relevante actoren, zodat gericht gezocht kan worden naar oplossingen voor knelpunten, maar ook om mogelijke samenwerking te bekijken. De minister heeft de VSW verzekerd dat de Nationale Loonraad noch de Regeringsraad over een nacht ijs is gegaan bij respectievelijk het doen van advies en bij de vaststelling van het minimumloon. Hij wees de vereniging erop dat het advies van de Loonraad tot stand is gekomen na uitvoerige discussies in de Loonraad, welke tripartiet is samengesteld, en na validatie van het conceptadvies met de stakeholders, waaronder de meest representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties. Bij de gevoerde discussies zijn volgens de bewindsman zowel sociale als economische indicatoren in gelijke mate in acht genomen.

De bewindsman deed de toezegging dat de VSW ook gehoord zal worden bij de evaluatie van de Wet Minimumloon, welke momenteel gaande is, zodat de vereniging haar zorgpunten naar voren kan brengen. Voorts deed de minister de toezegging dat er op de Nationale Loonraad een beroep zal worden gedaan om adviezen breed te valideren en de VSW ook mee te nemen. Nu de hoogte van het algemeen minimumloon officieel is vastgesteld op SRD 30,- verwacht de bewindsman dat alle werkgevers per 1 maart 2023 tenminste het algemeen minimumloon betalen aan hun werknemer.

Het VSW-bestuur en de minister bespraken ook de andere issues uitvoerig, waarbij de VSW onder meer het advies kreeg op de impact van stijgende lasten onderbouwd met cijfers te bespreken met de collegaminister van Economische Zaken. Het bestuur van de VSW bleek tevreden te zijn met de uiteenzetting van de minister alsook voor het geboden luisterend oor en kijkt uit naar de uitnodiging van de Evaluatiecommissie Minimumloon om gehoord te worden.