De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew ontvangt ambassadeur Frankrijk voor beleefdheidsbezoek

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft de nieuwe buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Franse Republiek, Nicolas de Bouillane de Lacoste, op donderdag 22 december 2022, voor een beleefdheidsbezoek ontvangen. Bij deze gelegenheid heeft de minister de ambassadeur in grote lijnen geïnformeerd over het beleid van het ministerie voor wat betreft de gebieden arbeid, werkgelegenheid en de jeugd.

Partijen hebben hierna met elkaar van gedachten gewisseld over een eventuele samenwerking en over mogelijke aandachtsgebieden. Voor AWJ zijn de aandachtsgebieden: bevordering van decent work voor iedereen in ons land, productiviteitsverbetering, arbeidsbescherming, versterking van de Arbeidsinspectie, bevordering van de werkgelegenheid en het klein ondernemerschap, en het sociaal en economisch weerbaar maken van kansarme- en risicojongeren. Voor wat betreft de jeugd zijn participatie, vakscholing en mentale weerbaarheid/gezondheid belangrijke aandachtspunten voor het komend jaar. Partijen blijven met elkaar in contact om na te gaan hoe invulling te geven aan een eventuele samenwerking.