De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew ontvangt ambassadeur VS voor beleefdheidsbezoek

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Robert Faucher, op dinsdag 4 april 2023 voor een beleefdheidsbezoek ontvangen. De bewindsman heeft ambassadeur Faucher bij deze gelegenheid in grote lijnen geïnformeerd over het beleid van het ministerie. De diplomaat heeft hierbij vooral interesse getoond in het jeugdbeleid en de situatie van jongeren in Suriname.

Minister Mac Andrew informeerde hem omstandig over de reeds genomen stappen en nog te ondernemen stappen tegen kinderarbeid en de vorderingen die het ministerie boekt om zowel risico- als kansarme jongeren zelfredzaam te maken. De ambassadeur stelde vragen over zowel kinderarbeid in het achterland als de rol van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) in relatie tot het werkgelegenheidsbeleid enerzijds en anderzijds het beleid om risico- en kansarme jongeren in sociaaleconomisch opzicht weerbaar te maken.

Voorts is ambassadeur Faucher samen met the United States Agency for International Development (USAID) voornemens om mogelijkheden bekijken om ondersteuning te geven aan het jeugdbeleid, verdere skills ontwikkeling en aan de verhoging van de mentale weerbaarheid van de doelgroep. Hiertoe zal de mogelijkheid bekeken worden om een meeting te in te plannen met de directeur van USAID, die Suriname binnenkort zal aandoen.