De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Marie Levens doet verslag van activiteiten in West Suriname

Afgelopen week hebben minister Marie Levens van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC), en haar staf een bezoek afgelegd aan het westen van Suriname. Tijdens een op dinsdag 8 februari belegde persconferentie is de bewindsvrouw nader ingegaan op hetgeen tijdens dit bezoek naar voren is gekomen. Volgens minister Levens hebben de verschillende gebieden in West-Suriname hun uitdagingen, waaraan gewerkt wordt.

Het district Coronie heeft te kampen met een gebrek aan leerkrachten, waardoor er dagelijks onderwijsgevenden vanuit Nickerie moeten afreizen. Verzuim onder deze groep komt dan ook vaak voor. Aangezien er krachten bereid zijn te wonen in Coronie, is besloten containerwoningen beschikbaar te stellen. Hiernaast overweegt minister Levens te starten met het eerste leerjaar middelbaar onderwijs in Coronie, daar de studenten hiervoor dagelijks naar Nickerie moeten. De bewindsvrouw bleef ook stilstaan bij de pilot van mulo C in het westelijk gelegen district. Deze richting stelt leerlingen in staat zich te specialiseren in technologie en communicatie. Ze toont zich ook ingenomen met het feit dat er reeds een aanvang is gemaakt met Leerjaar 9.

Een delegatie van het ministerie is recentelijk teruggekeerd van een bezoek aan de dorpen Amatopo en Coeroeni in West Suriname. In deze gemeenschappen zijn er kinderen in de leeftijdsklasse 4-15 jaar die nog nooit naar school zijn geweest. Zij zullen allemaal in het eerste leerjaar beginnen, met een aan de leeftijden aangepast curriculum. Het ligt ook in de planning te starten met kleuteronderwijs. Voor dit onderwijsniveau zijn er twee scholen gebouwd, aangezien het een riskante onderneming is om de kleuters elders met de boot naar school te sturen. Alle voorbereidingen voor de onderwijsactiviteiten in de dorpen hebben veel tijd in beslag genomen. Ook de bevolking en dorpskapiteins moesten zover gekregen worden hun medewerking te verlenen. Daarnaast moest er ook aangepaste curricula ontwikkeld worden. Minister Levens toonde zich ingenomen met de medewerking van de lokale bevolking en ngo’s. De dorpelingen hebben onder meer geholpen met het bouwrijp maken van het terrein.