De Boodschap
Defensie

Minister Mathoera benadrukt nut leger

Minister Krishnakoemarie Mathoera benadrukte tijdens de begrotingsbehandeling, dat het Nationaal Leger de afgelopen periode bewezen heeft een grote bijdrage te leveren aan de samenleving. De minister is ingenomen met de inzet van de manschappen ten tijde van de crisis. Waar de nood hoog is springt het leger altijd in om daar waar nodig is te helpen.
Op dit moment worden volgens de minister bijkans 500 militairen ingezet. Ze ondersteunen de politie bij de handhaving van de COVID-19 regels, helpen bij de distributie van levensmiddelenpakketten. Ook in het kader van de COVID-19 beheersing zijn er ambulances en personeel ingezet. Bij het bouwen van lokalen, overheidsgebouwen en onderhoud zijn de manschappen van het leger altijd bereid hun krachten te geven. Juist in deze moeilijk tijd is volgens de bewindsvrouw van belang dat iedereen elkaar helpt om de crisis het hoofd te bieden. Minister Mathoera heeft niets anders dan lof voor haar defensieorganisatie die gelet op het eerdergenoemde, bewezen heeft zeer belangrijk te zijn voor de totale samenleving. Elke Surinamer zou zich moeten afvragen, hoe kan ik een bijdrage leveren?
Met betrekking tot de begrotingsbehandeling zegt de minister, dat ze bij haar aantreden een moeilijke situatie heeft aangetroffen. Ze ontdekte een schuld van SRD 50 miljoen en U$ 800.000.
Leveranciers hebben diensten geleverd zonder geld ervoor te krijgen. Ook is er een incorrecte begroting ingediend die gewijzigd moest worden. Om de defensieorganisatie draaiende te houden moeten er veel gesprekken gevoerd worden en het is een kwestie van mensen vragen voor wat geduld. De uitdaging is groot omdat van de begroting die het ministerie van Defensie heeft, slechts 5% beschikbaar is voor het ontplooien van activiteiten. 95% van de SRD 477 miljoen gaat naar personeelskosten. Er zal daarom soberheid moeten worden betracht.