De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Mathoera en legerleiding informeren president over actuele situatie defensieorganisatie

Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie heeft samen met de leiding van het Nationaal Leger president Chandrikapersad Santokhi geïnformeerd over de stand van zaken binnen de Defensieorganisatie en het leger. Tijdens het reguliere overlegmoment op het kabinet op donderdag 14 december werden de rol van het leger in de bescherming van ons grondgebied en de ondersteuning aan andere autoriteiten om orde, rust en veiligheid te handhaven, benadrukt. Ook kwamen onderwerpen zoals ondersteuning aan kwetsbare groepen en investeringen in het leger aan bod.

Het staatshoofd kreeg een uitgebreid overzicht van de interne reorganisatie binnen het leger, inclusief bevoegdheden en uitbreiding daarvan. Er werd ook gekeken naar de verhoudingen van de veiligheidsinstituten ten opzichte van andere organisaties. Minister Mathoera benadrukte de beschermende rol van het leger met betrekking tot flora, fauna en natuurlijke hulpbronnen, zowel in het binnenland als op ons maritiem gebied, en benoemde uitdagingen bij grenscontroles.

Daarnaast besprak de bewindsvrouw inspanningen om de zichtbaarheid van het Nationaal Leger te vergroten, niet alleen in het kustgebied maar in heel Suriname, om het gezag van de overheid te versterken. Ze pleitte voor meer mobiliteit op land, water en in de lucht, waarbij investeringen in materiaal en materieel cruciaal zijn.

President Santokhi deed voorstellen om investeringen aan te trekken en het leger adequaat uit te rusten. Hij vroeg de leiding ook met voorstellen te komen om middelen vrij te maken voor het legerpersoneel en benadrukte de toenemende spanningen in de regio en het Midden-Oosten. Het staatshoofd verzocht de legertop na te denken over mogelijke gebeurtenissen en de impact daarvan op Suriname, om het leger beter voor te bereiden