De Boodschap
Defensie

Minister Mathoera en staf doen Brokopondo aan

Als onderdeel van een serie werkbezoeken geagendeerd voor het jaar 2020 is een delegatie van het ministerie van Defensie, onder leiding van minister Krishna Mathoera, op vrijdag 4 september jongstleden naar het district Brokopondo geweest. Ondersteund door zowel de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Roberto Kartodikromo en de waarnemend directeur van Defensie, Sherif Abdoelrahman, heeft de bewindsvrouw de militaire post te Afobaka en de sergeant Kenneth Blanca Kazerne te Brownsweg aangedaan.

De militaire post te Afobaka heeft als kerntaak de verdediging van de waterkrachtcentrale en de hieraan verbonden Afobakadam. Deze objecten zijn onderdeel van de strategische infrastructuur van de staat Suriname en worden bewaakt door onze landmacht. De Sergeant Kenneth Blanca Kazerne te Brokopondo is er ter ondersteuning van de politie bij het handhaven van de veiligheid en het bewaren van de orde en rust in dit gebied. De bewindsvrouw heeft zich op beide locaties omstandig laten informeren over de status van de werkzaamheden van de landmacht in het district Brokopondo. Tevens heeft zij zich persoonlijk georiƫnteerd op de werkomstandigheden en ook op de eventuele mogelijkheden tot uitbreiding van de militaire posten in dit gebied. Als slotstuk bij het werkbezoek wist de Defensieminister de manschappen een hart onder de riem te steken en bedankte zij hen voor het tot nog toe verrichte werk in dit gebied.