De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Mathoera informeert samenleving over activiteiten binnen Defensie

Tijdens de maandelijkse persconferentie informeerde minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie over de activiteiten binnen het ministerie. “De zorg voor veiligheid is heel erg belangrijk en daar werkt het ministerie aan”, benadrukte de minister. De persconferentie vond plaats op 14 maart 2022 op het Ministerie van Defensie.

Minister Mathoera deed in het kort een verslag over de activiteiten van het ministerie. Actueel is de aanpak van wateroverlast in het binnenland. Er is een onderraad voor rampen en crisis ingesteld. De ministers van Regionale ontwikkeling en Sport, van Openbare werken, Financiën en planning, Defensie, en van Justitie en Politie maken hieruit deel. De situatie in het binnenland is vanwege de aanhoudende regenval nijpend. Het geheel wordt gecoördineerd door NCCR. Zij zijn belast met het in beeld brengen van de situatie alsook de organisatie van de hulp. Het ministerie van Defensie draagt hieraan bij door manschappen in te zetten. Ook zorgt het ministerie voor de logistiek via land, water en luchtwegen.

Verder is in de afgelopen periode gewerkt aan alle facetten van de organisatie. De verschillende beperkingen zorgen voor een uitdaging. Het gaat onder meer om financiële beperkingen, alsook beperkte aantal manschappen, arbeidsomstandigheden en inrichtingseisen van gebouwen. Er is intussen een werkgroep geïnstalleerd, die zich moet buigen over het overzichtelijk maken van toelagen voor het personeel. Daarnaast is er geïnvesteerd in het personeel door middel van verschillende opleidingen. Intussen hebben 66 leden in het buitenland trainingen mogen volgen, hetgeen het ministerie 1.8 miljoen SRD gekost heeft. “Paraatheid en geoefendheid wordt een van de belangrijke punten”, aldus de bewindsvrouw. Er wordt gewerkt aan een overlijdensfonds voor militairen. “Hierdoor is de last iets lichter voor de families als er een militair komt te overlijden”, aldus Mathoera.