De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Mathoera roept militairen op tot excelleren

Het ministerie van Defensie zal blijven investeren in het defensieapparaat, om deze te vergroten en positief te laten uitstralen naar de gemeenschap.” Zo sprak defensieminister Krishnakoemarie Mathoera op donderdag 19 oktober bij de start van het opleidingsjaar 2023/2024 van het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO). De bewindsvrouw deed daarbij een oproep tot excelleren en grenzen verleggen. “Militairen moeten een inspiratie zijn en een voorbeeld in de samenleving”, aldus de minister.

Volgens haar probeert het ministerie om binnen zijn mogelijkheden trainingen voor het opdoen van kennis aan te bieden. “Het gaat erom dat die kennis, de prestaties van de gehele defensieorganisatie ten goede komt. Dat wil zeggen dat er geïnvesteerd moet worden in kennis en vaardigheden, maar ook in de grondhouding, de attitude en de inborst van mensen.” De bewindsvrouw heeft de aanwezige studenten én instructeurs op het hart gedrukt om bij zichzelf te rade te gaan hoe goed zij voorbereid zijn om deze rol te vervullen.

De defensieminister heeft ook een woord van dank uitgebracht aan buitenlandse partners voor beurzen en andere gelegenheden die zij aanbieden om middels trainingen kennis op te doen. Verder complimenteerde zij de legerleiding met de geboekte resultaten van het afgelopen opleidingsjaar. Minister Mathoera toont zich tevreden, maar voegt eraan toe dat er naar beter gestreefd moet worden. Ze riep de IDO-leiding en het personeel op om gebruik te maken van de opleidingen voor verdere groei en ontwikkeling.

Ook IDO-commandant, kolonel Justus Hew A Kee, toont zich content met de start van het nieuwe opleidingsjaar. Hij geeft aan dat het afgelopen cursusjaar heel hectisch is geweest, aangezien er voor een langere periode geen opleidingen waren. De legerfunctionaris benadrukt dat de militairen met een upgrade hun defensietaken beter kunnen uitoefenen. Kolonel Hew A Kee gaf mee dat zowel militairen als het burgerpersoneel aan de verschillende opleidingen kunnen deelnemen.