De Boodschap
Openbare Werken

Minister Nurmohamed maakt kennis met bestuur plantage Hanover en Mawakabo

Onder leiding van Melissa Inge, voorzitter van het plantagebestuur van de vereniging plantage Hanover en Mawakabo, brachten enkele leden een kennismakingsbezoek aan de nieuwe minister van Openbare Werken. De vereniging is opgericht op 14 april 1988 en beschikt over een bestuur met een ledenbestand van 8 personen. De ontmoeting met minister Riad Nurmohamed vond plaats op donderdag 03 september 2020 op het hoofdkantoor van het ministerie van OW.

In het kader van het afronden van het naderingsproces met betrekking tot de gronden die zijn ingetrokken voor het aanleggen van de Nieuwe Highway in het district Para, hebben enkele bestuursleden gevraagd om een bezoek te brengen aan de nieuwe minister. Tijdens het samenzijn werd ook een taxatierapport aangeboden, welke betrekking heeft op de bovengenoemde plantage. Conform de resolutie of anders intrekkingsbeschikking moesten beide partijen afzonderlijk een taxatierapport opmaken waarin de waardebepaling van de hoeveelheid aan ingetrokken grond is vastgesteld. Vervolgens zal er een vergelijking gemaakt worden, om te komen tot de vaststelling van de compensatie voor plantage Hanover en Mawakabo, hetgeen eenmalig plaatsvindt.

Overeenkomstig de afspraken zijn er een 5-tal projecten toegezegd, zoals de aanpak van infrastructuur, het voorzien van nutsvoorzieningen en het bouwen van een gemeenschapshuis. Van deze projecten is er een(1) in de afrondingsfase en zijn 3 in proces. De vaststelling van de schadeloosstelling is vooralsnog uitgebleven. Met de indiening van dit taxatierapport hopen de leden dat dit eerder kan geschieden. De bestuursleden waren erg onder de indruk van de aandacht die de minister aan dit vraagstuk heeft geschonken. Vervolgens verwachten zij dat de minister bereidt zal zijn samen te werken aan het afronden van dit proces. De bewindsman heeft derhalve persoonlijk voorstellen aangedragen om binnen niet al te lange tijd met oplossingsmodellen te komen voor de huidige situatie. De bestuursleden stellen de aangename ontvangst zeer op prijs.