De Boodschap
Openbare Werken

Minister Nurmohamed oriënteert zich op World Clean-Up Day

In het kader van “World Clean Up Day” bracht minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken een bezoek aan de binnenstad van Paramaribo. Medewerkers van het directoraat Openbaar Groen hielden in verband met deze bijzondere aangelegenheid een schoonmaakactie op zaterdag 19 september 2020. In aanwezigheid van de OW-minister zijn enkele plekken grondig schoongemaakt. Naast verbodsborden om geen vuil te dumpen zijn de plekken voorzien van nieuwe planten.

Minister Nurmohamed gaf te kennen dat hij op hetzelfde tijdstip door verschillende organisaties was uitgenodigd, maar kon natuurlijk niet overal aanwezig zijn. De bewindsman vond het nodig om in te gaan op de schoonmaakwerkzaamheden, uitgevoerd door zijn eigen ministerie. Miljoenen mensen uit de hele wereld zijn op deze speciale World Clean-up Day bezig geweest met schoonmaakactiviteiten. Jaarlijks wordt op de 3e zaterdag in september World Clean-up Day gehouden. “Wij leven in een land waar wij afhankelijk zijn van de wereld, waarbij het klimaat veranderd en afval wordt gedumpt. Recyclen of gescheiden vuil is voor nu niet haalbaar. Het klimaat is dusdanig aan het veranderen dat ook het planten van honderden bomen niet genoeg hulp zal bieden. Daarnaast is het erg belangrijk om zoveel mogelijk groen te hebben, welke niet alleen goed is voor het milieu, de toeristen of kinderen, maar zorgt ook voor stadsverfraaiing”, meende de minister van Openbare Werken.

Volgens Cherida Monkou, hoofd Straatonderhoudsdienst bij het directoraat Openbaar Groen, zijn specifieke locaties uitgekozen om op deze dag, schoonmaakacties te houden. Er zijn enkele illegale vuilstortplaatsen in de binnenstad van Paramaribo die al jaren wordt bevuild. Openbaar Groen zorgt ervoor dat het voorbeeld op de juiste wijze wordt overgebracht naar de samenleving toe. Het doel van de World Clean Up Day is het bewustzijn vergroten over het wereldwijde afvalprobleem en zwerfafval opruimen. Individuen, overheden, bedrijven en organisaties worden allemaal aangemoedigd om deel te nemen aan opruimacties en om oplossingen te vinden voor het afvalprobleem. De plekken worden binnenkort voorzien van verbodsborden met een telefoonnummer voor het bellen, sms’en en appen. Het artikelnummer uit het Wetboek van Strafrecht zal ook vermeld staan. De buurtbewoners worden verzocht, bij het constateren van vermeende illegale acties medewerking te verlenen door foto’s en/of video’s op te sturen naar het desbetreffende nummer dat vermeld staat op de borden.