De Boodschap
Kabinet van de President

Minister-president Mark Rutte brengt formeel tegenbezoek aan Suriname

De Nederlandse premier, Mark Rutte brengt een formeel tegenbezoek aan Suriname. “De regeringsleider van Nederland brengt een officieel werkbezoek aan Suriname. Dit is een formeel tegenbezoek volgend op het bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan Nederland in september 2021”. Dit heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking medegedeeld aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

 Sinds het aantreden van de regering-Santokhi is er een markante ommekeer in de relatie tussen beide landen die een bijzonder historische band hebben. Het bezoek van het Surinaamse staatshoofd aan Nederland in 2021 stond in het teken van het versterken en verbreden van de bilaterale relatie. President Santokhi had zijn opwachting gemaakt bij koning Willem-Alexander en had ook een breedvoerige deliberatie met premier Mark Rutte. Op ministerieel niveau zijn er toen ook  afspraken gemaakt en intentieverklaringen getekend. Met bijvoorbeeld de luchthaven Schiphol en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, AUMC,  zijn er afspraken gemaakt voor verregaande samenwerking.

Het bezoek van premier Rutte toont de bereidwilligheid vanuit  Nederlandse zijde om de hernieuwde relatie naar een hoger niveau te tillen. Minister Ramdin merkt op dat de regeringsleiders van beide landen behalve een bilateraal gesprek ook een evaluatiegesprek gesprek zullen hebben over de huidige samenwerking. “Het is belangrijk om te weten waar we staan en wat beter kan”. De bewindsman geeft verder aan dat het visumbeleid hoog op de agenda staat van de Surinaamse regering.

De Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher maakt ook deel uit van de delegatie van premier Rutte. Minister Schreinemacher zal een ontmoeting hebben met minister Ramdin en een overleg met het maatschappelijk middenveld. Minister-president Rutte zal ook een bezoek brengen aan De Nationale Assemblee.