De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Raghoebarsing: “Regering herintroduceert systeem dat heeft gewerkt”

Het systeem dat de regering vanaf zondag 5 februari hanteert voor de bepaling van de brandstofprijs is volgens minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning niet nieuw. De bewindsman spreekt op op maandag 6 februari in De Nationale Assemblee (DNA) van “de helft van de verhoging op de prijs van diesel en de marktconforme aanpassing van de prijs van gasoline”. “Het systeem dat we introduceren is niet nieuw”, zegt hij. Volgens minister Raghoebarsing is het systeem van 2005 tot 2012 toegepast en heeft het goed gewerkt.

“In die periode heeft de markt de prijs bepaald. Toen had een liter brandstof ongeveer de waarde van 1.50 USD en iedereen betaalde het. De prijs fluctueerde mee met de markt. Het gaf geen schokken in de begroting noch in de prijzen in de winkels en de samenleving was eraan gewend geraakt. Het was de beste manier van prijsvorming”, aldus de bewindsman. Hij zegt dat de regering dan ook met zoveel vertrouwen het systeem herintroduceert. “We zijn er bekend mee, we weten hoe het werkt en dat het binnen enkele weken geaccepteerd gaat zijn en gewoon goed gaat werken.”

Minister Raghoebarsing geeft aan dat er nu reeds sprake is van prijsconcurrentie tussen de drie oliemaatschappijen SOL, Rubis en Staatsolie, waarbij de prijsverschillen niet klein zijn. Hij meent dat concurrentie gaat helpen om de markt efficiënter te maken. Volgens de bewindsman is er geen reden om de tarieven voor bus- en bootvervoer aan te passen, omdat de subsidie op diesel wordt gehandhaafd. Huishoudens die over vervoer beschikken, maar een inkomen van 6000 SRD of minder hebben, kunnen zich bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting laten registreren voor het sociaal programma.

’s Lands penningmeester zegt dat er lang en goed is nagedacht over het afbouwen van de subsidie op brandstof. De subsidie van SRD 350 miljoen per maand c.q. SRD 2 miljard per jaar heeft volgens de bewindsman schade aangericht. Verwacht was dat de inflatie die in 2021 60% was, in het afgelopen jaar zou zijn gedropt naar 30%. Minister Raghoebarsing: “Dat is niet gelukt, we zijn op 54% uitgekomen.” Hij wijt dit aan het in omloop brengen van te veel SRD’s. “Het is een bittere les die we leren en zorgen dat we dat niet meer doen. We moeten dat voorkomen en zorgen dat de prijzen hun werk doen. Daarmee dienen we het volk, namelijk met het helpen stabiliseren van de koersen en prijzen”, zo stelt de bewindsman.