De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Minister Ramdin bespreekt brandende visum kwesties met Nederlandse ambassadeur

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft op maandag 22 mei 2023 een belangrijke ontmoeting gehad met ambassadeur Henk van der Zwan van Nederland. Het voornaamste onderwerp van deze ontmoeting was het bespreken van de uitdagingen waar Surinamers mee te maken hebben bij het aanvragen van een Schengenvisum. Deze bespreking vond plaats in het kader van het streven naar een effectieve en efficiënte visumverlening.

Tijdens de bijeenkomst benadrukte minister Ramdin het belang van goede betrekkingen tussen Nederland en Suriname en vroeg hij aandacht voor de hinder die grote groepen Surinamers ondervinden bij het verkrijgen van een Schengenvisum.

Enkele brandende issues werden aan de orde zijn gesteld, waaronder, de lange wachttijden, het lang wachten van burgers buiten het kantoor van VFS, de korte validiteit van de verstrekte visa. De Surinaamse bewindsman benadrukte de wens om deze uitdagingen aan te pakken en te zorgen voor een tijdige afhandeling van de visumaanvragen.

De ambassadeur van Nederland nam kennis van de bezorgdheid van de minister. Hij benadrukte dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat het proces van visumaanvragen efficiënt en transparant verloopt, zodat Surinamers op een soepele wijze kunnen reizen naar het Schengengebied, waaronder Nederland. Ambassadeur van der Zwan gaf tenslotte aan dat er binnen afzienbare tijd een delegatie bestaande uit functionarissen van de backoffice en Consulaire Zaken Nederland zal afreizen naar Suriname om het visumafhandelingsproces bij VFS te evalueren.