De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Minister Ramdin roept op tot sterkere OAS

We leven in moeilijke tijden. Het westelijk halfrond en de gehele wereld hebben met veel uitdagingen te kampen. Zo sprak minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking de Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten toe op maandag 18 juli 2022. De bewindsman deed een oproep tot actie en een sterkere OAS. Volgens hem moet de OAS teruggaan naar haar grondbeginselen om de bevolking van het westelijk halfrond een betere toekomst te bieden.

Minister Ramdin die zeven jaar geleden de Permanente Raad voor het laatst toesprak, zei dat het tijd is om te reflecteren en actie te ondernemen. Volgens hem is tijd essentieel en is er veel werk te doen om de inclusieve wereld te creëren waarnaartoe gestreefd wordt alsook de vredevolle, voorspoedige samenleving en het milieu dat wij met zijn allen dienen te waarborgen en herstellen. De bewindsman merkt op dat er hiervoor geen andere optie is.

Minister Ramdin bleef ruimschoots stilstaan bij de uitdagingen voor zowel het westelijk halfrond als de rest van de wereld. Hij noemde de verwoestende effecten van de covidpandemie op samenlevingen in zowel financieel-economische als sociale en psychische termen. De effecten zijn van lange termijn en terwijl veel landen doende zijn hun economie te herstellen, is de Russisch-Oekraïense oorlog een situatie die nog dieper inslaat op de economische situaties. De effecten van deze oorlog worden volgens minister Ramdin wereldwijd ervaren.

Minister Ramdin zegt dat de globale uitdagingen bovenop bestaande problemen komen zoals de impact van de klimaatverandering, zware schuldenlast van landen, economische inkrimping en veiligheidsvraagstukken. Daarnaast zullen de samenlevingen beschermd moeten worden tegen dreigingen zoals politieke instabiliteit, sociale onrust, armoede, migratie en onzekerheid. Deze uitdagingen kunnen niet slechts door een land gekeerd worden, reden waarom constructieve samenwerking van belang is.

De bewindsman ging ook in op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs), die volgens hem een solide basis bieden voor de toekomst. Hij riep echter op tot een overeenkomstige agenda, toewijding aan en benadering tot deze doelen. OAS kan hierin een belangrijke rol spelen. Als intergouvernementele organisatie geleid door de lidstaten is eenieder nodig. De belangrijke waarden van democratie, rechtsstaat, mensenrechten, een onafhankelijke en sterk rechtssysteem en behoorlijke bestuur zullen daarbij benadrukt moeten worden.

De OAS is het enige platform waar alle landen van het westelijk halfrond vertegenwoordigd zijn. De organisatie heeft een belangrijke rol vervuld in de Amerika’s en deze rol moet gecontinueerd worden. De agenda van de organisatie moet een weergave zijn van de noden van de lidlanden met speciale aandacht aan kleine en kwetsbare staten. Volgens minister Ramdin zal de OAS als voornaamste organisatie van het westelijk halfrond haar verantwoordelijkheden moeten nemen tegenover landen en mensen in nood, dit in samenwerking met organisaties als IDB, PAHO en IICA.