De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Ramdin voert bilateraal overleg tijdens HLSC

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft in de marge van de High Level Security Conference (HLSC) bilaterale gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende landen. Tijdens deze gesprekken hebben de functionarissen zich gebogen over samenwerking in de strijd tegen de transnationale georganiseerde misdaad. Op vrijdag 22 april 2022 had de Surinaamse bewindsman een ontmoeting met de Jamaicaanse vice-premier Horace Chang, die tevens voorzitter is van de Caribische Raad voor Nationale Veiligheid en Rechtshandhaving. Bij dit gesprek zat ook minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie aan. 

De bewindsman noemt de ontmoeting met Chang belangrijk, omdat het een gelegenheid was om te discussiëren over de wijze waarop specifieke besluiten en acties die voortvloeien uit de HLSC, vertaald zullen worden naar de Caricom-agenda. Minister Ramdin zegt meteen erbij dat het niet om de Caricom alleen gaat, daar transnationale criminaliteit op alle landen van invloed is. Een van de voornaamste dreigingen voor de regio is de cybercriminaliteit, waartegen geen enkel land in de regio volledig opgewassen is. Over dit punt hebben de twee functionarissen ook van gedachten gewisseld.

De BIBIS-minister benadrukt dat Suriname en Jamaica aan hun bilaterale samenwerking verder inhoud zullen geven op het stuk van de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Hij zegt dat de HLSC de aanwezige landen de gelegenheid biedt om samen te werken. Voornamelijk de landen in het Caribisch gebied zullen niet alleen van Europa en de VS afhankelijk moeten zijn, maar ook elkaar moeten ondersteunen. Met Chang zijn ook de uitdagingen die op de Caribische landen afkomen, besproken.

Het ligt in de bedoeling de conferentie tot een tweejaarlijkse activiteit te maken, waarbij in het jaar dat er geen fysieke bijeenkomst is, de functionarissen elkaar virtueel zullen ontmoeten. Ten aanzien van de fysieke conferentie zal er steeds voor een ander land gekozen worden. Minister Ramdin toont zich ingenomen met de conferentie. “Het is de eerste keer dat we elkaar op dit niveau ontmoeten, dus er is heel wat informatie uitgewisseld”, zegt de bewindsman. De overlegmomenten werden voortgezet met ontmoetingen tussen minister Ramdin en de Curaçaose minister van Justitie, Shalten Hato en vervolgens was er een gesprek met de niet-residerende Spaanse ambassadeur voor Suriname, Fernando Nogales Alvarez.