De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Minister Ramsaran hoort knelpunten BASZ aan

Op donderdag 1 september 2022 heeft het personeel van de DA- en wijkkantoren zich begeven naar het hoofdkantoor van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). De Bond Ambtenaren van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ( BASZ) gaf te kennen dat personeel in actie is vanwege ontevredenheid over zaken die reeds jaren zijn blijven liggen.

Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo, heeft de verschillende knelpunten van zijn ambtenaren aangehoord en heeft aangegeven dat hij oor heeft voor de zaken. Vanaf zijn aantreden is hij begonnen de zaken aan te pakken welke opgenomen zijn in het wensenpakket van de bond. De SoZaVo minister zei “dat hij voorstander is dat eenieder moet krijgen waar zij recht op hebben conform wet en regelgeving.” Het ministerie is continu bezig te werken aan structurele oplossingen voor de verschillende problemen van zowel de samenleving als de ambtenaren met beschikbare mogelijkheden.  De bewindsman zei dat hij de zaken verder wilt aanpakken met de bond en te allen tijde openstaat voor dialoog.

Minister Ramsaran gaf verder aan dat hij zijn verschillende werkbezoekjes zal aan de DA en Wijkkantoren zal voortzetten, zodat hij oplossingsgericht zaken sneller kan aanpakken in samenspraak met de directie van het ministerie en de bond. De bewindsman heeft de bond uitgenodigd voor een vervolggesprek.