De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Minister Rishma Kuldipsingh installeert werkgroep voor prijscontrole en prijsbewaking

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft een werkgroep geïnstalleerd met als opdracht om de prijscontrole en prijsbewakingsproject “model Saramacca” te verfijnen en af te stellen op het landelijk gebruik van dit model. De installatie vond plaats op donderdag 6 oktober in aanwezigheid van districtscommissaris Sherin Bansi- Durga van Saramacca en DNA-lid Rajindre Debie.

De werkgroep zal zaken juridisch moeten controleren en toetsen om zodoende invulling te geven aan gemaakte afspraken. Dit project wordt een pilot van het ministerie van EZ in samenwerking met het Commissariaat van Saramacca. Een Basis uitgangspunt van dit model is dat alleen in samenwerking met de belanghebbenden met name de controleurs, winkeliers, importeurs en de consumenten de prijzen duurzaam bewaakt kunnen worden. Het wekelijks aandoen van de winkels en publicatie van de prijzen per winkel per ressort op BIC geldt als fundamentele basis. De bestuursambtenaren controleren vanuit de basis en de ECD vanuit de top.

De geïnstalleerde werkgroep bestaat uit de volgende leden, te weten; Graciëlla Chin-A-Foeng-Hardjopawiro (beleidscoördinator interne markt) en Martin Pepe (wnd. Hoofd Economische Controle Dienst) namens het ministerie van EZ en de heren Vinay Audram en Praveen Sewbalaksing, namens het commissariaat van Saramacca.

De minister gaf aan dat het een goed initiatief is dat het Commissariaat van Saramacca, het ministerie wil ondersteunen. “Ik denk dat we alle handen in elkaar moeten slaan, om dit project tot een succes te maken”, aldus minister Kuldipsingh.