De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Minister Sewdien: “Er is meer dan 20.000 hectare padie ingezaaid”

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), bevestigd met klem dat de inzaai van padie meer dan 20.000 hectare is.

“Er is steeds een stemmingmakerij zonder dat de feiten eerst worden nagegaan. Ook is er nooit een voorschot betaald aan het bedrijf Petro Orchid in Nickerie. Er is enkel een contract met het bedrijf getekend om de import van kunstmest naar Suriname te halen. Na levering van de kunstmest zou conform de afspraken in het contract het geld worden betaald aan het bedrijf,” beklemtoont minister Sewdien. De padie inzaai is nog gaande maar het areaal dat reeds is ingezaaid bedraagt tot heden 23.269 hectare.