De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Minister Somohardjo: Samenbundeling basis voor succes Solidariteitsfonds

Duurzame armoedebestrijding kan structureel aangepakt worden middels het opzetten van een Solidariteitsfonds. In dat kader heeft stichting Ichlas uit Nederland op zaterdag 15 oktober 2022 een lezing gehouden te Sanah Budaya met als titel: ‘Solidariteitsfonds vanuit cultuur en religie.’ Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa), was ingenomen met dit initiatief van de Surinaamse diaspora met een Javaanse achtergrond. Volgens hem kan welvaart en welzijn voor iedereen bereikt worden bij een goede samenwerking tussen de publieke en private sector, waarbij samenbundeling essentieel is.

De aanleiding voor deze lezing, was het afronden van sociale projecten het afgelopen jaar in Suriname. Deze projecten zijn middels donaties en vrijwilligerswerk van de Surinaamse Diaspora in Nederland gerealiseerd. De basis voor het succes hiervan was het gebruikmaken van de inzichten vanuit de cultuur; het zogenaamde Gotong Royong gedachte en vanuit de religie/Islam oftewel Sadaqah Jariyah. Voor noodhulpprojecten werd ruim 70.000 Euro’s opgehaald.

De inleiders op deze dag waren Fauzi Kromosetiko, voorzitter Rukun Islam Den Haag, voorzitter Stichting Ichlas en penningmeester Coöperatieve uitvaartonderneming Djannah en Kamidie Djodikromo, fiscaal-jurist, financieel adviseur, bestuurslid Stichting Javanen in Diaspora Nederland (JID-NL), bestuurslid Stichting Ichlas en bestuursvoorzitter Coöperatieve Uitvaartonderneming Djannah.

Tijdens de presentaties is onder andere ingegaan op de ervaring en kennis vanuit de praktijk over het bieden van hulp aan projecten door middel van donaties vanuit de gemeenschap. Daarnaast zijn ook het organisatorisch model en de ideeën vanuit de religie voor een fonds besproken. Dit ten behoeve van onderlinge solidariteit om elkaar te helpen in moeilijke financiële situaties. Trustbank Amanah is een belangrijke partner in het opzetten van dit Solidariteitsfonds. Volgens de voorzitter van Rukun Islam Den Haag wordt de bundeling van de Javanen ongeacht religie en cultuur vooropgesteld. “Vertrouwen is de basis. De juiste intentie moet bij onszelf beginnen tot welslagen van dit geheel”, benadrukt Kromosetiko.