De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Ministerie BiZa levert ruim 467 geslaagden van ambtenarenopleidingen af

Het studiejaar 2021-2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) van de afdeling Vorming & Opleiding (V&O) is met de uitreiking van de diploma’s, officieel afgerond. Ongeveer 467 cursisten die verschillende ambtenarenopleidingen hebben gevolgd, kregen hun diploma aangereikt uit handen van minister Bronto Somohardjo en directeur Nasier Eskak van BiZa. Met deze opleidingen wil het ministerie het opleidingsniveau van de ambtenaren verhogen met het perspectief om de dienstbaarheid en de ambtelijke dienstverlening te verbeteren. De diploma-uitreiking vond plaats op woensdag 28 september 2022 te Mata Gaurie.

Kennis is macht, is volgens de bewindsman een bekende slogan die zeker van toepassing is, waarbij ambtenaren gecertificeerd worden om hun werk beter te kunnen uitvoeren. “Uw diploma is een bewijs dat aangeeft dat u een specifieke bagage aan kennis erbij heeft gekregen en die u in uw huidige baan en toekomstige carrière goed moet inzetten. Leren is meer dan ooit een vereiste voor eenieder die zich verder wil ontwikkelen in zijn of haar ambt en daarmee in het verdere leven. Leren doe je een leven lang”, aldus minister Somohardjo. De minister heeft verder aangegeven dat de overheid een groot deel investeert in deze opleidingen. Daarom wordt van de ambtenaren verwacht dat zij hun functie competent, tactvol, gemotiveerd, klant- en resultaatgericht, integer, dienstbaar, effectief en efficiënt vervullen. Minister Somohardjo feliciteerde de ambtenaren met het behaalde resultaat en wenste hen veel succes toe.

Vanwege het animo in de districten heeft het ministerie het opleidingsaanbod voor het cursusjaar 2022-2023 uitgebreid naar Commewijne, Wanica en Saramacca. De registratie van deze opleidingen is reeds van start gegaan. BiZa-directeur Eskak benadrukt het belang hiervan en geeft aan dat de overheid een dynamische organisatie is, waarbij de vraag naar ambtenaren die goed equipt zijn met de juiste vaardigheden en skills, groot is. “Hierdoor kan de overheid voorzien worden van competente en gekwalificeerde ambtenaren”. De directeur feliciteerde de geslaagden en bemoedigde hen om zich te blijven scholen en ontwikkelen, en geen enkel uitdaging uit de weg te gaan. Volgens de BiZa-directeur zijn dat de voorwaarden om Suriname samen verder op te bouwen. Hij geeft aan tevreden te zijn met het aantal cursisten dat de eindstreep heeft gehaald.

De afdeling V&O is verantwoordelijk voor het vormen en opleiden van het ochtend overheidspersoneel tot gekwalificeerde en competente medewerkers door op maat gesneden opleidingen te verzorgen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een goed functionerend overheidsapparaat met een sterke focus op een klantgerichte dienstverlening. Dit concept past perfect in het Public Sector Refom-traject waarmee het ministerie vanuit haar taakstelling die totale publieke sector niet alleen wil transformeren, maar ook laten transcenderen. Coördinator V&O, Kavitadevi Gangadin, sprak de cursisten eveneens moed in. Ze drukte de cursisten op het hart om de opgedane kennis en vaardigheden, die zij bij de diverse opleidingen hebben verworven, in de praktijk op de werkvloer toe te passen. “Hierdoor kunt u een positieve en wezenlijke bijdrage leveren aan de overheidsdienstverlening naar de samenleving toe”.

Van de 847 ambtenaren die zich hadden ingeschreven, hebben 467 de eindstreep behaald. Deze zijn 54 mannen en 413 vrouwen. De bestgeslaagden zijn: Jhagroe Shantakumarie (Vooropleiding Surnumerair), Jankie Shannon en Chauthie Raishrie (Surnumerair), Jadi Shanice (VAA II), Semin Shannon en Abdoelrahman S. (BA-I) en Dikoen A. en Djojotani Rolenskie (BA-II). Alle best geslaagden kregen hun diploma en een presentje uitgereikt door Somohardjo.