De Boodschap
Kabinet van de President

Ministerie van Binnenlandse Zaken beëdigt Marciano Armaketo tot tolk

Marciano Edgar Armaketo is op het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) door directeur Mohamad Nasier Eskak beëdigd tot tolk en vertaler van de Spaanse naar de Nederlandse taal en omgekeerd. Bekeken vanuit de voortgang naar een bredere regionale integratie van Suriname in de regio is het te midden van vele Spaanssprekende landen volgens directeur Eskak van eminent belang dat er meer vertalers ter beschikking komen van Suriname. De BiZa-directeur wenst de nieuwbakken tolk veel moed en succes toe in zijn nieuwe carrière. De beëdiging vond plaats op vrijdag 23 september 2022.

Na beëdiging ontving de nieuwbakken vertaler zijn resolutie waarin het besluit is vastgelegd. Armaketo behaalde zijn MO-A-diploma voor de Spaanse taal op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Vervolgens heeft hij vier jaren als leerkracht Spaans bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) gediend. In het jaar 2012 begon Armaketo zijn carrière op het ministerie van Buitenlandse Zaken (het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking – BIBIS). Hij heeft een Spaanse cursus in Mexico gevolgd, specialiseerde zich verder in de buitenlandse dienst en volgde daarnaast een diplomatieke cursus. Van 2013 tot en met 2018 was Armaketo ambassadesecretaris met Caracas, Venezuela als standplaats. Van oktober 2018 tot en met januari 2022 is hij de Surinaamse ambassadeur op Cuba geweest. Momenteel is Armaketo directeur van het Diaspora Instituut Suriname, vallende onder het ministerie van BIBIS. De nieuwbakken tolk heeft reeds zijn bachelor en master titel op zak. In de toekomst wil hij nog zijn doctoraal behalen en zich verder gaan specialiseren in de Spaanse taal.