De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Ministerie van BiZa houdt infosessies voor CHS

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is op maandag 3 april 2023 gestart met informatiesessies voor het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Het CHS is een belangrijk verkiezingsorgaan verantwoordelijk voor onder andere de registratie van politiekeorganisaties voor deelname aan de verkiezingen en het vaststellen en bekendmaken van de landelijke verkiezingsuitslag. 

Voor het ministerie is het belangrijk dat alle verkiezingsactoren genoegzaam zijn geïnformeerd over de verschillende processen en activiteiten. In februari en maart 2023 heeft het ministerie op verzoek van het Onafhankelijk Kiesbureau deze sessies reeds gehouden voor leden van dit orgaan. Tijdens de informatiesessie houden leden van het Managementteam Verkiezingen en de verschillende verkiezingswerkgroepen presentaties over het verkiezingsproces, de werkstructuur en de verschillende taken en voorbereidende werkzaamheden vanuit het Algemeen Secretariaat Verkiezingen.

Pre-electorale
De verkiezingscyclus bestaat uit de postelectorale, de pre-electorale en de electorale fase. In de postelectorale fase heeft BiZa verschillende evaluatiemomenten gehad met verschillende verkiezingsactoren. Ook zijn er diverse onderzoeken verricht met aanbevelingen voor verbetering van de komende verkiezingen. BiZa bevindt zich nu in de pre-electorale fase waarbij alle randvoorwaarden in orde moeten zijn om de wettelijke termijnen in de electorale fase feilloos te kunnen uitvoeren. In deze fase is structureel werkoverleg tussen de verschillende actoren essentieel. Ook hebben verschillende verkiezingswerkgroepen activiteiten voorbereid voor de komende periode zoals burger- en kiezerseducatie, het plaatsen van straatnaamborden en huizennummers, missies naar het binnenland en veldoriëntaties om na te gaan welke stembureaulocaties nog voldoen en het identificeren van nieuwe locaties.