De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Ministerie van EZ: “Ruim SRD 1 miljoen aan boetes geïnd”

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) legt tijdens reguliere controlewerkzaamheden boetes op aan ondernemers die in overtreding zijn. In de periode februari tot en met september 2022 is er ruim SRD 1.030.955 aan boetes geïnd.

Het gaat overwegend om overtredingen van de wet economische delicten. De ECD- ambtenaren zijn tijdens de controlewerkzaamheden bij importeurs en winkeliers gestuit op smokkelwaar. Daarnaast zijn er landbouwchemicaliën in winkels aangetroffen en er zijn goederen gehamsterd. Verder is er meermalen gebleken dat de vergunningen van enkele ondernemers niet in orde waren. De ECD is regelmatig in de verschillende wijken en districten bezig met controlewerkzaamheden. Klachten die worden ingediend, worden zorgvuldig onderzocht en afgehandeld door de ambtenaren. Er wordt verder ook discreet omgegaan met de informatie van de consumenten en de ondernemers.

Het ministerie van EZ doet een beroep op een ieder om zich niet schuldig te maken aan prijsopdrijving en andere overtredingen van de wet economische delicten. Er zal niet geschroomd worden om ondernemingen die zich toch nog schuldig maken aan overtredingen voor een lange periode te sluiten .