De Boodschap
Kabinet van de President

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen draagt ‘energy for all’ hoog in het vaandel

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen draagt het motto “energy for all” hoog in het vaandel. Suriname heeft zich namelijk gecommitteerd aan aspect nummer 7 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit houdt in dat iedereen ter wereld tegen 2030 toegang moet hebben tot energie. Dit doel kan bereikt worden door het ontwikkelen van hernieuwbare energie. In dit kader voert het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in samenwerking met de lnter-American Development Bank (lDB) het project: “Development of Renewable Energy, Efficiency and Electrification (Su-G1001)” uit. Component l van dit project; het vervaardigen van een wind resource map op basis van de verzamelde data van vijf opgezette masten en een sonic detection and ranging (SODAR)-unit is afgerond.

Tijdens een stakeholderssessie op donderdag 7 september 2022 zijn de resultaten van een onderzoek binnen het eerdergenoemde project gepresenteerd. Bij deze gelegenheid is de wind resource map door NH-minister David Abiamofo overhandigd aan collegaminister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Volgens minister Abiamofo was het doel van de component 1 om nagaan te gaan in hoeverre het haalbaar is om energie te genereren uit wind. De vijf masten zijn opgezet op vijf locaties in het Surinaamse kustgebied, te weten Adyuma Hill, Commewijne, Staatsolie Saramacca, Boskamp en Clarapolder (Nickerie). Het algemeen beleid van NH richt zich op twee speerpunten, waarvan de landelijke coverage op basis van SDG 7 een van is. Het andere speerpunt is ontwikkelen van groene energie. Volgens de bewindsman heeft Suriname al ervaring op dit stuk. Hij zegt dat schone en hernieuwbare energie al een belangrijk deel uitmaakt van Surinames energiemix. In de komende jaren zal steeds meer aandacht besteed worden aan het ontwikkelen en uitzetten van beleid van hernieuwbare energiebronnen.

In het kader van de twee speerpunten heeft Suriname een financieringsovereenkomst getekend met de IDB voor het uitvoeren van het programma. Dit programma heeft als doel het bevorderen en toepassen van alternatieve energie en stimuleren van energie-efficiënte. De uitvoering van het project heeft uitdagingen gekend, waarbij de covidpandemie reizen bemoeilijkte. Desondanks hebben extra inzet, teamwerk en geloof in de doelstellingen van het project erin geresulteerd dat de windmap is afgerond. Met deze mijlpaal wordt volgens minister Abiamofo een belangrijke basis gelegd voor verder onderzoek naar Surinames capaciteit en potentie voor wind als duurzame energiebron. Het streven van de regering is om een uitgebalanceerde energiemix te bewerkstelligen; een die beantwoord aan het wereldwijde streven naar het beheersen van carbon footprint.

Net als minister Abiamofo wees ook Steven Collins (Chief of Operations IDB) en minister Nurmohamed op het belang van hernieuwbare energie. Collins gaf aan dat bij het ontwikkelen van hernieuwbare energie ook arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Vanwege de wereldwijde klimaatverandering is windenergie een betere optie om verantwoordelijk met het milieu om te gaan. Volgens OW-minister moet ook worden nagegaan of Suriname met eigen onderzoekers het ontwikkelen van hernieuwbare energie kan voortzetten. “Voor sommige dingen moeten we niet te veel afhankelijk zijn.” Hij zegt dat het ministerie van OW twee belangrijke instrumenten op dit stuk heeft, waarvan de Meteorologische Dienst een van is. Deze dienst heeft klimatologische instrumenten in beheer en momenteel is het ministerie bezig het instituut te versterken met onderzoekers. De bewindsman is van mening dat NH en OW samen met opleidingsinstituten antwoord kunnen geven op de energievraagstukken van de overheid.