De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen koerst richting Wereld Waterdag

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft ook dit jaar gemeend middels een reeks van activiteiten invulling te geven aan Wereld Waterdag. Deze speciale dag is een Internationale dag die sinds 1993 ieder jaar op 22 maart wordt gevierd.

In samenwerking met de  N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) en de UNDP zal in Suriname de bewustwording worden gecreëerd over de nationale waterproblematiek middels een mini awarenesscampagne.

Het thema voor dit jaar is ‘Grondwater, maak het onzichtbare zichtbaar’. Naar aanleiding van dit thema zijn onder andere statements en videoproducties voorbereid en wordt op een later tijdstip afgesloten met een verhalenwedstrijd georganiseerd door de UNDP in samenspraak met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen waaraan schoolgaande jongeren deelnemen.

Een van de doelstellingen ressorterende onder de Sustainable Development Goals waar het ministerie zeker acht op slaat, is het aantal mensen zonder of met een tekort aan schoon en veilig drinkwater tot de helft te reduceren. Zo heeft zij in de achter ons liggende periode, in enkele gebieden waterzuiveringssystemen geïnstalleerd. Dit proces houdt in dat het rivierwater dat ook afkomstig is van het grondwater, gezuiverd wordt tot schoon en veilig drinkwater uit de kraan.

Genoeg reden om als ministerie op een zeer creatieve manier bijzondere aandacht te schenken aan deze dag. Voornoemde activiteiten zullen verdeeld over twee weken worden uitgezonden via de beeldbuis en ook op de NH- facebookpagina worden gedeeld.