De Boodschap
Openbare Werken

Minister van Openbare Werken brengt werkbezoek aan inheemse dorp Matta

Onlangs is het bestuur van het inheemse dorp Matta bij het ministerie van Openbare Werken (OW) op bezoek geweest teneinde de problemen waarmee zij al jaren te kampen hebben onder de aandacht te brengen van minister Riad Nurmohamed. In dit kader bracht de bewindsman op 13 september 2022 een tegenbezoek aan het dorp, vergezeld van zijn staf en DNA-leden.

Minister Nurmohamed vindt het belangrijk zelf naar de mensen toe te gaan om de problemen waar te nemen en zodoende beter te begrijpen wat zich allemaal afspeelt in het gebied. Hij vond het eveneens van groot belang dat DNA-leden meegaan om de problemen zelf aan te horen en mee te nemen naar het parlement. Met de geringe middelen van Openbare Werken probeert de minister toch nog zaken te realiseren. Kapitein Wendelin Sabajo van Matta heeft tijdens haar toespraak zowel OW-gerelateerde als niet-OW-gerelateerde zaken aangekaart. OW-minister Nurmohamed gaf op zijn beurt aan de niet-OW-gerelateerde zaken onder de aandacht te zullen brengen van andere ministers.

Een van de grote problemen die is aangekaart zijn de slechte wegen waarover de bewoners zich moeten verplaatsen. De OW-minister heeft de plaatselijke bewoners beloofd de binnenwegen aan te pakken en stelde voor dat het bestuur van Matta een lijst maakt met zaken die urgent aangepakt moeten worden. De OW-bewindsman zal die aangeboden prioriteitenlijst middels een voorstel proberen te realiseren via het sociaalprogramma van de regering. Als laatste kwam aan de orde de veiligheid die dringende aanpak nodig heeft. Het ministerie van Openbare Werken zal alvast werken aan het open graderen van schuilplaatsen. Minister Nurmohamed was bijzonder ingenomen met het bezoek en beloofde de dorpsbewoners spoedige aanpak. De plaatselijke inwoners zijn de OW-minister zeer erkentelijk voor zijn bezoek aan Matta in het district Para.