De Boodschap
Kabinet van de President

Mofina beweging ondersteunt Huize Ashiana

President Chandrikapersad Santokhi heeft de Mofina Beweging op 18 november 2022 geïnstalleerd. De beweging is een werkgroep onder leiding van Franklin Todie die zich inzet om kansarmen binnen de samenleving gelijke kansen te geven. Het staatshoofd heeft de beweging de opdracht gegeven om gemeenschapsprojecten te ondersteunen. De groep, welke uit 15 leden bestaat heeft op 29 november 2022 diverse werkzaamheden verricht bij Huize Ashiana.

Todie heeft aangegeven dat na een gesprek met de directeur van het verzorgingshuis er direct werk van is gemaakt om een deel van de pijnpunten aan te pakken. In samenwerking met manschappen van het Nationaal Leger en arbeiders van het directoraat Openbaar Groen zijn bomen gesnoeid en is er grofvuil opgeruimd. Hij zegt verder dat er ook aan insectenbestrijding is gedaan en dat de omgeving aangenamer is gemaakt voor de senioren in het verzorgingshuis.

Het team heeft nog diverse projecten gereed staan. Het gaat onder ander andere om een project waarbij vroege schoolverlaters begeleid zullen worden om in aanmerking te kunnen komen voor een baan. Ook zullen overwoekerde speelterreinen en kapotte speeltoestellen in diverse wijken worden aangepakt.