De Boodschap
Defensie

Na ruim 30 jaar weer Tuchtrechterscursus

Op donderdag 19 januari is bij het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO), de Tuchtrechterscursus klas 23-01 van start gegaan. Tijdens deze cursus zullen de kennis en vaardigheden van de militaire tot straffen bevoegde/beklagmeerdere verder worden aangescherpt voor een professionelere uitvoering van een adequaat tuchtproces. Het zijn er 18 cursisten en de cursus duurt 2 maanden. Volgens kolonel Justus Hew A Kee, commandant van het IDO, wordt met deze cursus, die na ruim 30 jaar weer wordt gehouden, verder ook beoogd dat de waarden en normen binnen de organisatie worden gewaarborgd en bevorderd.

Legerbevelhebber kolonel Werner Kioe A Sen gaf aan dat het Nationaal Leger de grootste afnemer is van het IDO. Hoe het leger een weerspiegeling is van de samenleving, wordt er volgens de kolonel ook niet echt strak omgegaan met de normen. Het is daarom belangrijk dat er beter leiderschap wordt getoond. Hij is daarom ingenomen met het feit dat er ook vakken in deze cursus zijn opgenomen met betrekking tot psychologie, ethiek en integriteit. Dit zal als extra instrument dienen om het leiderschap beter te etaleren. Voor de eerste groep cursisten vanuit legerleiding en de top, die al bekend zijn met de materie van het tuchtrecht, zal deze cursus meer als herhaling dienen. Het gaat in totaal om drie groepen. “De laatste Tuchtrechterscursus was van de jaren negentig en wij allemaal hebben daarna on the job geleerd hoe het tuchtproces toe te passen en cases te behandelen. Dit zorgt ervoor dat eenieder naar zijn inzicht handelt. Met deze cursus is het de bedoeling dat wij standaardisatie krijgen”, aldus de bevelhebber.

Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie vertelde in haar toespraak dat het belangrijk is dat regels binnen de defensieorganisatie worden nageleefd. “Een legerorganisatie staat en valt met discipline. Wanneer de regels worden nageleefd, krijg je kwaliteit en gezag binnen de organisatie en heb je dan ook een goed imago. Dat betekent ook dat wij onze plicht jegens derden op een kwalitatief verantwoorde manier kunnen nakomen”, stelde de minister. Integriteitsschendingen en normovertredingen, waaronder huiselijk geweld, betrokkenheid bij een strafbaar delict, militairen die hun plicht verzaken bij de bewaking van objecten, laat aan het werk of helemaal niet aan het werk komen. Al deze zaken kunnen een immense impact hebben op de organisatie indien niet corrigerend wordt opgetreden. Minister Mathoera is ervan overtuigd dat deze cursus zal bijdragen aan een professionele, kundige en krachtige defensieorganisatie.