De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Nationale energievisie nodig voor structurele groei en ontwikkeling

Tijdens  het Regional & Suriname Renewable Energy Forum is er stilgestaan bij de ontwikkelingen van de afgelopen periode in de energiesector. Een integrale en gecoördineerde aanpak voor de onderlinge samenwerking is noodzakelijk voor het gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Dit als belangrijk onderdeel voor de verbetering van de elektriciteitssector planning in Suriname en de regio. Het Regional & Suriname Renewable Energy Forum 2022 is georganiseerd, vanwege de urgentie om ideeën en informatie uit te wisselen. Op de derde dag, eveneens de laatste dag heeft Dave Abeleven, directeur van de Energie Autoriteit Suriname (EAS), een analyse gegeven over de energiecapaciteit en de energiebehoefte van Suriname.

“Om te komen tot haalbare ontwikkelingspaden heeft Suriname een energievisie en duidelijke ontwikkelingsdoelen nodig. Een visie die past binnen de bestaande wetgevingen in lijn met eerder gemaakte toezeggingen zoals de SDG’s van de VN en COP21”, zegt Dave Abeleven. Momenteel bestaat 50% van de electriciteitsmix uit hydro en thermische kracht. De prognose is dat tegen 2035 er een nominale groei zal plaatsvinden en ons land geen HFO (Heavy Fuel Oil) meer zal hebben voor de energieopwekking. Dus tegen die tijd zal aan de dringende stroomvraag moeten worden voldaan door een andere energiebron. Door de SDG’s en COP21 toezeggingen zal Suriname alternatieven voor HFO eerder evalueren om te voldoen aan de behoeften en de internationale afspraken.

Het eerste Regional en Suriname Renewable Energy Forum 2022 is een initiatief van de EAS in samenwerking met de Caribbean Center for Renewable Energy & Energy Efficiency (CCREEE), Caricom en de Suriname Energy Chamber (SEC), en andere stakeholders uit de sector. De IDB, Caribbean Development Bank, en Staatsolie hebben voor de financiering gezorgd. Het doel van dit forum is met name, om de inspanningen gericht op het integreren van hernieuwbare energie als onderdeel van de energiemix van Suriname, op korte en lange termijn te versterken en te ondersteunen. Hierbij is het de bedoeling om een intensiever gebruik van technologieën en modellen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te bevorderen en te coördineren. Dit evenement is ook onderdeel van de Caricom energiemaand, waarbij vooral het bewustzijn over duurzaam en verantwoord energieverbruik centraal staat.