De Boodschap
Kabinet van de President

NCCR roept op tot alertheid voor olievlekken in Surinamerivier

Recentelijk zijn er olievlekken waargenomen op de Surinamerivier. Een onderzoeksteam van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) buigt zich over deze situatie en gaat na wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. NCCR-coördinator Jerry Slijngard geeft aan dat er samples zijn genomen. “Deze samples zijn door medewerking van de Staatsolie Maatschappij N.V. gestuurd naar een laboratorium voor analyse”, aldus de functionaris.

De analyse zal weergeven om welke soort olie het gaat. Hierdoor zullen ook de gevolgen in kaart worden gebracht. Slijngard geeft aan dat de olievlek zich niet alleen op een plaats heeft geconcentreerd. “Kennelijk is er veel olie verspreid door het effect van eb en vloed”, benadrukt de NCCR-coördinator.

De NCCR-functionaris geeft aan dat de olie opgeruimd zal worden. De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en de kustwacht slaan de handen ineen om de precieze locatie van de vlekken vast te stellen. Ook is er continu communicatie met de vissers die opereren in de wateren van de Surinamerivier. Slijngard doet een oproep aan de samenleving om bij waarneming van olievlekken op de Surinamerivier deze te melden aan het NCCR.