De Boodschap
Kabinet van de President

Nederlandse delegatie bezoekt mangroveproject en binnenstad

De Nederlandse delegatie die onder leiding van premier Mark Rutte in Suriname op bezoek is, heeft zich georiënteerd bij het mangroveproject te Weg naar Zee. Dit moment vond plaats op dinsdag 13 september 2022 en was bedoeld om de delegatie een beeld te geven over het Surinaamse waterbeheersingssysteem. In dit kader oriënteerden de buitenlandse gasten zich ook in de binnenstad, waarbij onder meer de Centrale Markt en de sluizen ter plekke werden bezocht.

Professor Sieuwnath Naipal, het brein achter het mangrove kustbeschermingsproject, toonde zich ingenomen met het bezoek van de Nederlandse delegatie. Hij gaf breedvoerig uitleg over de aanpak. De hoogleraar mocht uit monde van premier Rutte vernemen dat Suriname met dit waterbeheersingssysteem op de goede weg is. Professor Naipal merkt op dat niet alleen Suriname bezig is met het toepassen van mangrove tegen het oprukkende zeewater, maar ook andere landen in de wereld. Hij meent dat Nederland over de technologie beschikt voor waterbeheersing en dat Suriname daar gebruik van kan maken. Aan de andere kant beschikt Suriname ook over de kennis als het gaat om mangrove, waardoor de twee landen elkaar kunnen aanvullen. Volgens professor Naipal gaan met deze samenwerking deuren open voor wat betreft waterbeheersing in Suriname.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) en districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost delen deze mening. Het bezoek van de delegatie aan de binnenstad en de sluizen bij de Centrale Markt, was volgens hen bedoeld om de gasten een fysieke oriëntatie en quick scan te laten maken over de huidige situatie. Dc Bhola spreekt de hoop uit dat de aanwezigheid van minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ernaar toe kan leiden dat er financiële en fysieke hulp vanuit Nederland op gang komt om de achterstand en verwaarlozing in Suriname weg te werken. Hij rekent ook op de inzet van deskundigheid uit het Europese land. “Nederland is heer en meester in waterbeheersing”, aldus de burgervader.