De Boodschap
Kabinet van de President

Neurologie AZP staat stil bij Internationale Epilepsie Dag

Jaarlijks wordt op de tweede maandag van februari de Internationale Epilepsie Dag (International Epilepsy Day) gehouden. Het voornaamste doel van deze dag is om awareness te creëren over deze aandoening, het voorkomen en de behandeling alsook aandacht te besteden aan personen die hieraan lijden. De afdeling Neurologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft middels een voorlichtingsdag op maandag 13 februari 2023 stilgestaan bij epilepsie als neurologische aandoening. Neuroloog drs. Shalini Mohan-Bhoendie heeft hierbij de nadruk gelegd op het internationale thema voor 2023, namelijk: “Step up against stigma”.

Dit thema is volgens haar specifiek bedoeld om door middel van kennis de stigma en discriminatie die patiënten met epilepsie ondervinden, te verminderen. De neuroloog merkt op dat er in de samenleving nog veel onwetendheid heerst over epilepsie. “We krijgen nog steeds mensen verwezen die al heel lang bekend zijn met de aandoening, maar nog nooit een arts of neuroloog hebben bezocht.” Dit geeft volgens drs. Mohan-Bhoendie aan dat nog veel mensen epilepsie niet herkennen als een aandoening. Vaak bestaat de indruk dat het een geestelijke aanval betreft. “Dat heeft veel met onwetendheid te maken. Dus meer bekendheid geven over hoe de aandoening zich kan uiten, kan een stukje onwetendheid wegnemen”, stelt de neuroloog.

Wereldwijd lijden per honderdduizend inwoners 40 tot 80 personen aan epilepsie. Voor Suriname komt dit neer op 3000-5000 personen. Drs. Mohan-Bhoendie zegt dat het grootste deel wel onder behandeling is van een neuroloog. Ze merkt dat een kwart hiervan kinderen betreft. De behandeling van personen met epilepsie bestaat uit medicatie. “Driekwart van de mensen reageert wel hierop. Er is een klein percentage, dat ondanks medicatie toch aanvallen krijgt”, aldus de arts. Ze beschrijft epilepsie als een chronische neurologische ziekte; een hersenaandoening. Personen die aan epilepsie lijden kunnen volgens haar onder de juiste begeleiding van een neuroloog wel de tools krijgen hoe hiermee om te gaan en hoe hun leven erop aan te aanpassen. Het ligt in de bedoeling om op structurele basis meer bekendheid over deze afwijking te creëren in de samenleving.

Epilepsie kan aangeboren zijn, erfelijk of verworven (na een beroerte, hersenvliesontsteking of hersenongeluk). De aandoening kent verschillende uitingen zoals grote aanvallen die zich uiten in trekkingen van armen en benen, maar ook subtielere aanvallen met schokken in armen en benen. Bij kinderen kan epilepsie invloed hebben op hun leerprestaties. Drs. Mohan-Bhoendie zegt dat bij personen met epilepsie de kans bestaat dat aanvallen zich herhalen zonder een duidelijke uitlokkende factor. Vandaar dat behandeling van belang is. De aanwezigen hebben tijdens de voorlichtingsdag een demonstratie gekregen hoe om te gaan met een persoon die door een epilepsieaanval getroffen wordt. Belangrijk is dat de persoon in stabiele zijligging en een zacht voorwerp onder het hoofd wordt geplaatst. Daarnaast moeten scherpe voorwerpen uit de buurt worden gehaald. Indien de aanval langer dan drie minuten duurt, dienen hulpdiensten ingeschakeld te worden.