De Boodschap
Financiën & Planning

Newmont Suriname levert solidariteitscontributie van 10 miljoen USD om financiële crisis Suriname te helpen verlichten

Newmont Suriname, LLC heeft financiële steun gegeven om de economische crisis in Suriname te helpen verlichten. Newmont Suriname draagt US$10 miljoen bij en betaalt daarnaast belastingen vooruit om de ernstige crisis, die is verergerd door de COVID-19-pandemie, te helpen verlichten. Het doel van deze financiële bijdrage is om de impact van de huidige economische crises te helpen verzachten en de begroting en liquiditeitspositie van de overheid te versterken.

“Het doel van Newmont is om waarde te creëren en levens te verbeteren door middel van duurzame en verantwoorde mijnbouw. Dit is de basis van al onze acties ”, aldus Shirley Sowma-Sumter, Sr. Director External Relations. “Als verantwoordelijk mijnbouwbedrijf en onderdeel van de gemeenschap willen we bijdragen aan de wederopbouw van de Surinaamse economie. Naast deze bijdrage zal het bedrijf doorgaan met het opbouwen van sterke, duurzame relaties met belanghebbenden, het nakomen van onze verplichtingen, het aantrekken en behouden van toptalent en het stimuleren van innovatie in onze branche – allemaal essentieel voor het creëren van groei en waarde op de lange termijn. ”

De toezegging van Newmont bestaat uit twee elementen: een vrijwillige eenmalige solidariteitscontributie en geplande vooruitbetalingen van inkomstenbelastingen.

VRIJWILLIGE SOLIDARITEITSCONTRIBUTIE

Deze bijdrage is een eenmalige solidariteitsbijdrage van US$10 miljoen ter ondersteuning van de Republiek Suriname in deze tijd van economische crisis. Deze bijdrage komt bovenop de reguliere belastingbetalingen, die Newmont Suriname doet. Om goed toezicht en goed bestuur te verzekeren, zal deze bijdrage in overeenstemming zijn met alle vereiste wet- en regelgeving en als staatsinkomsten op de bankrekening van de Republiek Suriname worden gestort. De Republiek Suriname heeft zich schriftelijk gecommitteerd aan de voorwaarden die aan deze bijdrage worden gesteld, waaronder strikte naleving van de Comptabiliteitswet 2019 en de toepasselijke anti-corruptie regelgeving.

Newmont en de Republiek Suriname hebben verder benadrukt en gedocumenteerd dat Newmont in ruil voor deze bijdrage geen enkel voordeel, privilege of enig ander zakelijk voordeel van de Republiek Suriname zal ontvangen. Newmont vertrouwt erop dat haar bijdrage in het beste belang van de Surinaamse bevolking zal worden gebruikt.

VOORUITBETALING VAN BELASTINGEN

Newmont heeft ook aangeboden om de voorlopige inkomstenbelasting 2021 vooruit te betalen vóór de respectieve wettelijke betalingstermijnen. Het bedrijf gelooft dat dit, in aanvulling op de eenmalige solidariteitscontributie, kan bijdragen tot het versterken van het fiscale budget en de liquiditeitspositie van de overheid.

Newmont blijft zich inzetten voor het genereren van middelen, het delen van kennis, het opbouwen van capaciteit en het bijdragen aan duurzame partnerschappen om positieve ontwikkeling te bevorderen in de gemeenschappen waarin we actief zijn. Het bedrijf zal de gemeenschap blijven steunen via zijn reeds bestaande programma’s. Deze omvatten directe werkgelegenheid voor ongeveer 2.000 Surinamers, COVID-19-gerelateerde donaties, het Community Development Fund (CDF) voor de Pamaaka-gemeenschap, programma’s voor gemeenschapsontwikkeling en andere duurzame programma’s.