De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

NH en UNICEF bespreken gezamenlijke aanpak WASH binnenland

Het United Nations Children’s Fund (UNICEF) zal het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) ondersteunen bij de uitvoering van zijn water, sanitation and hygiene (WASH)-projecten in het binnenland. Dit is besproken tijdens een op 24 mei gehouden meeting tussen de UNICEF-vertegenwoordiger voor Guyana en Suriname, Nicolas Pron en minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH).   

Bij deze meeting waren ook aanwezig: Javier Cordoba, program manager van UNICEF voor Suriname met als residentie Suriname en Prya Hirasingh, planning en monitoring specialist van het UNICEF in Suriname, directeur Water, Gonda Asadang en onderdirecteur Water, Reina Ormskirk.

Volgens Pron geniet WASH hoge prioriteit op de nieuwe agenda van het UNICEF. In dit kader zal met het oog op rampenbeheer gebruik worden gemaakt van de Water, Sanitation and Hygiene Bottleneck Analysis Tool (WASH BAT). Middels deze tool moet de situatie op het vlak van water en sanitatie in kaart worden gebracht, waarna hiaten gefaseerd zullen worden weggewerkt.

Afgesproken is om met ondersteuning van het UNICEF in het district Brokopondo van start te gaan. De laatste analyse die in Suriname werd uitgevoerd, dateert van 2019. Afhankelijk van de behoefte van het ministerie zal ook capaciteitsversterking op het vlak van watermanagement worden geboden.