De Boodschap
Financiën & Planning

Nog drie aanhoudingen in fraudezaak Financiën

Heden zijn er nog drie ambtenaren aangehouden en in verzekering gesteld in onderhavige zaak, waarbij er beperkingen zijn opgelegd, hetgeen inhoudt dat er geen vrij verkeer is tussen de verdachten en hun raadslieden. Op 28 juni 2022 is door de directeur van het ministerie van Financiën en Planning aangifte gedaan contra de verdachte Robert Koendjbiharie ter zake valsheid in geschrifte en oplichting van een bedrag van SRD 40.965.597,42.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat er middels vervalste betaalopdrachten en reçu’s een groot geldbedrag onrechtmatig is overgemaakt op de bankrekening van voornoemde Koendjbiharie. Het onderzoek werd voortgezet en Rother Mosa kwam eveneens in beeld. Voorts is gebleken dat er onder meer woningen, voertuigen en sieraden zijn aangeschaft met een deel van de gelden.

Heden is het verzoek tot invrijheidstelling van een eerder aangehouden verdachte, welke was ingediend door diens advocaat, in behandeling genomen bij de Rechter-commissaris. De beslissing van dit verzoek is thans nog niet bekend. Intussen heeft het Openbaar Ministerie met betrekking tot deze zaak een rapport ontvangen van de Financial Intelligence Unit (FIU).

De Procureur-Generaal heeft de opsporing en aanhouding gelast van voornoemde Koendjbiharie en Rother Mosa. Er wordt hard gewerkt aan de opsporing van de voortvluchtige verdachten. Het onderzoek duurt voort.