De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Normalisatie onderwijsproces ingaande 27 april

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft de afgelopen twee dagen vanwege de extreme wateroverlast bijzondere instructies doen uitgaan naar het onderwijsveld.

Uit de rapportages van onze werkarmen is gebleken dat landelijk de situatie op de scholen redelijk stabiel is, althans van dien aard dat onderwijs kan worden aangeboden. Er zijn weliswaar enkele scholen die nog te kampen hebben met de gevolgen van de zware regens. Het schoonmaakpersoneel wordt zoveel mogelijk ingezet teneinde een hygiënische omgeving te creëren voor de leerlingen, leerkrachten en het overig personeel. De monitoring van de situatie op die scholen gaat onverkort door. Gegeven de omstandigheden maar meer nog voor een vlot verloop van het 3e, tevens laatste kwartaal, kan worden overgegaan tot normalisatie van het onderwijsproces.

Aan de leerkrachten van de diverse niveaus wordt gevraagd zich aan te melden op hun respectieve scholen. Op de ouders/verzorgers doen wij een beroep rekening te houden met het bovenstaande en de instructies van de schoolleiders op te volgen.  Uiteraard is er ook bijzondere aandacht voor leerlingen en leerkrachten die vanwege wateroverlast nog uitdagingen ondervinden om de school te bereiken. Het minOWC bedankt alle betrokkenen voor het getoonde begrip en medewerking in de afgelopen dagen.