De Boodschap
De Nationale Assemblee

OKB al 45 jaar bewaker voor eerlijke, vrije, algemene geheime verkiezingen in Suriname

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) bestaat op 6 oktober 45 jaar. De instelling van de organisatie vond plaats dezelfde dag in 1977. Voorzitter Sheikh-Alibaks stelt dat het OKB haar bestaansrecht in de 45 jaren heeft bewezen.

“Het fundament daarvoor ligt verankerd in artikel 60 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Suriname heeft nationaal en internationaal een goede naam als het gaat om de organisatie van verkiezingen”, aldus voorzitter Sheikh-Alibaks. Het OKB bewaakt een van de pijlers van de democratie namelijk: eerlijke, vrije en geheime verkiezingen in Suriname. Zij fungeert als waakhond voor een transparante verkiezingen organisatie in Suriname. In verband met haar 45-jarig bestaan is het OKB voornemens activiteiten waaronder workshops te organiseren. De participanten zullen voortkomen uit alle bij de organisatie van de verkiezingen betrokken individuen, instanties en politieke partijen. Het OKB zal verder versterkt worden om de uitdagingen van de komende tijd tegemoet te kunnen, stelt de voorzitter.

De organisatie houdt voorts toezicht op de samenstelling en het bijhouden van de kiezerslijsten, het proces met betrekking tot oproepingskaarten en stembiljetten; het proces van registratie van politieke partijen; Het aanwijzen van toezichthouders voor controle doeleinden; Toezicht op de processen van hoofdstembureaus en stembureaus. Het OKB blijft steeds alert en volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

De werkzaamheden van het OKB gaan constant door. Het houden van toezicht op post-electorate projecten door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het uitvoeren van controles op het kiezersregister en het deelnemen aan waarnemersmissies in de verkiezingen van andere landen zijn onderdeel daarvan. Achter de schermen is er veel werk verricht. Speciale dank gaat uit naar de leden voor hun inzet maar ook het personeel van het OKB. Ook naar alle voormalige leden en voorzitters zijn wij erkentelijk voor het gedane werk. We zullen onverkort doorgaan met de volgens wet voorgeschreven taken van het OKB, besluit voorzitter Sheikh-Alibaks.