De Boodschap
Justitie & Politie

OM betreurt hoge dwangsommen door niet uitgevoerde vonnissen

Waarnemend Procureur-Generaal Garcia Paragsingh heeft samen met hoofd van de afdeling Civiele Vorderingen op het parket van de Procureur-Generaal, Ashwien Rathipal, op 14 februari 2023 een bespreking gehad met departementsdirecteuren en Focal points van de verschillende ministeries. Het gesprek ging over de stijgende trend van het aantal civiele vorderingen tegen de staat en de dwangsommen die opgelegd worden bij niet uitgevoerde de vonnissen.

De Procureur–Generaal vertegenwoordigt de Staat Suriname in rechte op grond van Art.146 GW. Vanwege deze taakstelling en bij het zien van de hoge dwangsommen vond de wnd. PG het noodzakelijk om hierover te praten met de departementshoofden en de Focal points. De wnd. PG dringt er op aan om vonnissen uit te voeren zodat er geen dwangsommen hoeven te worden opgelegd. In het jaar 2020 waren er 223 vorderingen, in het jaar 2021 en 2022 waren dat 237 om 267. Voor het jaar 2023 zijn er al 41 civiele vorderingen geregistreerd.

 

Hieronder een schematische weergave van de dwangsommen van 2020 tot met 2023:

Jaartal Dwangsommen
2020 Euro 145.269,-

SRD  92.968.445,-

2021 Euro 66.000,-

SRD  12.868.103,-

USD   6.020.103,06

2022 Euro 675.505,67

SRD 70.165.456,10

USD 248.001,31

2023 SRD 87.000.000

 

 

De wnd. PG betreurt het ten zeerste en zegt dat veel vorderingen voorkomen hadden kunnen worden als de betrokken partijen met elkaar hadden onderhandeld. Aan het eind van de presentatie was het duidelijk dat de toenemende cijfers van civiele vorderingen tegen de staat en de hoge dwangsommen schrikbarend zijn. De genodigden kregen de gelegenheid om aan te geven wat op hun ministerie voor stagnatie zorgt.

Het uitbetalen van dwangsommen moet tot het verleden behoren. Hoe sneller opgepakt kan worden door te onderhandelen, hoe beter.