De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Onderwijs keurt pestgedrag en geweld af

Terwijl bij de Verenigde Naties, de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie/Wereldgezondheidsorganisatie (PAHO/WHO), Marriott en vele andere bedrijven de regenboogvlaggen uithangen en trots de gemeenschap toezwaaien, worden onze speciale kinderen, die anders geaard zijn, gepest en vernederd. Een leerling is op maandag 17 oktober 2022 zelfs mishandeld. Het is de hoogste tijd dat we alle mensen, de plek geven waar zij recht op hebben.

Er gaat momenteel een filmpje viraal op sociale media, waar te zien is hoe een leerling wordt belaagd door medeleerlingen en er geweld wordt gebruikt. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) vindt dit gedrag verwerpelijk en keurt het dan ook af. Eenieder heeft het recht op veiligheid en geborgenheid.

Jaarlijks hebben leerlingen te maken met allerlei soorten geweld. Pesten is er een van. Enkele leerlingen hebben hierdoor ook de hand aan zichzelf geslagen. Hoewel er wordt gewaarschuwd dat leerlingen elkaar niet (mogen) pesten, wordt er niet voldoende gehoor hieraan gegeven.

Het minOWC doet een beroep op deze leerlingen om te stoppen met dit soort praktijken. “De school is een instelling waar je naar toe gaat om kennis op te doen. Te allen tijde moeten leerlingen zich vrij en veilig kunnen voelen om zich op en of onderweg, van en naar school te begeven. Niemand mag ze dat recht ontnemen”

Het ministerie heeft in deze case al stappen ondernomen om de hoofddader te schorsen in afwachting van het politieonderzoek. Het slachtoffer is met zijn ouders ontvangen door de afdeling Inspectie van Onderwijs. Hij zal voor verdere professionele begeleiding verwezen worden naar bevoegde instanties.