De Boodschap
Kabinet van de President

Ontwikkeling radiologische zorg cruciaal voor gezondheidssector

De leiding van het ministerie van Volksgezondheid heeft een overleg gehad met president Chandrikapersad Santokhi over de ontwikkeling van de radiologische zorg in Suriname. Directeur Claudia Marica -Redan van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, de radiologen Ryan Ramtahalsing en Iswardath Thakoer en vertegenwoordigers van het MRI-Centrum NV waren ook deelgenoot van het gesprek. Er is onder andere gesproken over investeringen om de radiologische zorg te moderniseren en decentraliseren. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname aan dat het MRI-Centrum zal investeren in een tweede MRI-apparaat. De investering zal volledig door het centrum worden gepleegd.

De minister heeft aangegeven dat het goed nieuws is dat het MRI-Centrum NV de MRI-apparaat uit eigen kapitaal gaat financieren. “Er is hierover een positieve discussie geweest. Het AZP is aandeelhouder en er is vanuit de regering goedkeuring verleend om het project uit te voeren”, aldus de bewindsman. Minister Ramadhin vertelt verder dat er ook is gesproken over een landelijk radiologie project. Dit is een voorstel vanuit de radiologen. “We hebben gekeken naar de mogelijkheden om de landelijke radiologische zorg te verbeteren met de geringe beschikbaarheid van radiologen. Ook connectiviteits-en technologische ontwikkelingen zijn in overweging genomen”, nuanceert de bewindsman.

Het project om de landelijke radiologische zorg te bevorderen omvat volgens de minister een aantal cruciale investeringen van benodigde equipment in verschillende ziekenhuizen. Beelden moeten vanuit een centraal plek bekeken kunnen worden. Hiervoor moet er in randvoorwaarden als breedbandconnectiviteit geïnvesteerd worden. De bewindsman is ook ingegaan op de huidige status van de radiologische zorg. Hij merkt op dat er weinig radiologen zijn die de landelijke behoefte moeten kunnen dekken. “Dit is een enorme uitdaging. Wij hebben wel zeven radiologen in opleiding nu. Zij zullen het arsenaal van radiologen moeten versterken, maar dan nog zul je niet in staat zijn om overal radiologen fysiek beschikbaar te hebben”, verduidelijkt minister Ramadhin.

President Santokhi is ingenomen met de samenwerking van het ministerie van Volksgezondheid, het AZP en het MRI-Centrum om collectief de radiologische zorg te bevorderen. Met de tweede MRI-apparaat liggen er mogelijkheden voor Suriname om de markt ook regionaal uit te breiden. Minister Ramadhin zegt dat het beleidsvisie altijd is dat de toegang tot zorg verbeterd moet worden. Ook de kwaliteit van de zorg moet gewaarborgd blijven. “Wij zullen ons als partijen blijven inzetten voor praktische oplossing om de radiologische zorg te verbeteren.”