De Boodschap
Openbare Werken

Openbare Werken werkt hard aan terugdringen wateroverlast

Door de extreme regenval in de voorbije dagen zijn veel gebieden onder water gelopen. Onderdirecteur Natte Civieltechnische Werken, Faizel Janmohamed, zegt dat er vanuit het ministerie van Openbare Werken(OW), hard wordt gewerkt dit probleem te verhelpen.

Volgens Janmohamed wordt er dagelijks  gewerkt aan bijvoorbeeld het opschonen van open rioleringen. Er is recent  een aanvang gemaakt met het opschonen van de primaire lozingen waaronder de Boomskreek en die bij het kruispunt van de Keizerstraat en de Van Idsingastraat. Bij het laatstgenoemde kruispunt heerst al jarenlang een groot wateroverlast probleem. “Dit kruispunt kun je zien als een dam”, zegt Janmohamed, “Het water kan daar niet weg, maar met het opschonen van de 2 kanalen aldaar, de  Viotte- en Picorniekreek, wordt getracht dit probleem te verhelpen”.

“Het lijkt alsof OW niets doet, maar we zijn hard aan het werk”, zegt de onderdirecteur, “Nu is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat de pompen blijven werken. De bedoeling is dan ook om alle pompen goed te laten functioneren zodat al het overtollige water wordt doorgesluisd naar de Suriname rivier”. Janmohamed verklaart dat op dit moment een pomp buiten werking is en wel de pomp in de omgeving van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.De ondergelopen gebieden worden in kaart gebracht waarvan er een rapport gestuurd wordt naar de OW-minister.

Het ministerie van OW doet er alles aan om de samenleving te helpen. Mensen wiens woningen onder zijn gelopen kunnen hun klachten doorgeven via de website van het ministerie.  Deze worden dan via de klachten unit gelijk door gestuurd en zo snel als mogelijk opgepakt.

“Op dit moment is de focus om primaire waterwegen op te schonen en de doorstroming goed te laten verlopen”, aldus de onderdirecteur.