De Boodschap
Kabinet van de President

OPTSU wil bijdrage leveren aan verbetering Suriname

President Chandrikapersad Santokhi heeft op zondag 5 maart het bestuur van de politieke partij OPTSU ontvangen op zijn kabinet. Tijdens dit onderhoud heeft het bestuur zijn mening geventileerd over beleidszaken variërend van sociale zaken naar financiën. De leden hebben uiteengezet waarom een aantal beleidsmaatregelen volgens hen gedoemd zijn te falen. Volgens de vertegenwoordigers van OPTSU moet er niet alleen gekeken worden naar het minimumloon, maar ook naar het maximumloon. Dit omdat er een grote discrepantie is tussen deze twee uitersten.

Het bestuur is van mening dat regeringen allerlei ingewikkelde subsidiemethoden gebruiken die niet zullen werken. De uitvoeringscapaciteit van de overheid is volgens hen gering, niet gemotiveerd en men beschikt niet over de technische middelen. De kans dat middelen verkeerd besteed worden is hierdoor groot. Ook zaken zoals houtsmokkel en vermogens- en onroerendgoedbelasting zijn besproken tijdens dit onderhoud. Verder is er stil gestaan bij de protestacties van 17 februari jongstleden die zijn uitgelopen tot rellen en plunderingen. Volgens het bestuur moet er gekeken worden naar de redenen waarom de uitbarstingen zijn geweest. De OPTSU is van mening dat Suriname een vredelievend land moet blijven en dat wij veel moeten doen om het evenwicht terug te brengen in de samenleving.

Het OPTSU-bestuur heeft aangegeven haar bijdrage te willen leveren en voor alle onderwerpen te willen helpen. De partij is op 14 februari 2020 opgericht en heeft als voornaamste doel productie in Suriname te verhogen. Volgens bestuurslid tevens gewezen vicepresident van Suriname, Robert Ameerali, is er bewust voor gekozen niet te participeren aan de verkiezingen van 2020. “Deze partij heeft bestuursleden die geen politici zijn, ze komen uit het maatschappelijk middenveld. De bedoeling van dit bestuur was dat ze zouden terugtreden als er politici waren zodat zij op de voorgrond konden treden”, aldus Ameerali.

President Santokhi bood een luisterend oor en was zeer dankbaar voor de input van het bestuur. Het staatshoofd geeft aan dat alle inzichten en visies welkom zijn en dat het de bedoeling is om het signaal te vertalen naar beleid. Wegens de vele verzoeken die binnen zijn gekomen heeft president Santokhi de voorgesprekken in het kader van de nationale dialoog verlengd met nog een week.