De Boodschap
Kabinet van de VicepresidentRegionale Ontwikkeling en Sport

Oriëntatiebezoek VP & ROS-minister Brokopondo

Vicepresident Ronnie Brunswijk, minister van Regionale Ontwikkeling en Sport Gracia Emanuël en team hebben op verzoek van de lokale gemeenschap van Brokopondo diverse bijeenkomsten gehouden in het district. De vicepresident die bezig is met een reeks aan oriëntatie bezoeken aan de commissariaten, besloot op verzoek van de samenleving te luisteren naar hun grieven. Er is op dinsdag 24 augustus 2021 een breedvoerige deliberatie geweest met diverse groeperingen in het district.

Zo kwamen enkele basiszaken aan de orde zoals het ontbreken van schoon drinkwater, elektriciteit en internet in het district. De regeringsfunctionarissen kunnen zich niet voorstellen dat in dit gebied de basisvoorzieningen niet aanwezig zijn en hebben beloofd deze zaken aan te zullen pakken. Delen van de ambtenarij gaven aan dat het ontbreken van de nodige apparatuur, slechte meubilair, vervoer, stagnerend werkt in de uitvoering van hun taken. Zo gaf een lid van de politie aan dat de politie niet overal in het district aanwezig kan zijn omdat zij niet over vervoer beschikt zowel over land als water. Het district bestaat uit 31 dorpen en 4 nederzettingen. De politie gaf aan op alle locaties zichtbaar te moeten zijn. Ook de slechte wegen maken het bezoeken van de gebieden niet makkelijk. Er is ook gesproken over de rechtspositie van diverse ambtenaren.

Het traditioneel gezag sprak vooral over zaken betreffende hun dorpen. Tenslotte is er ook gesproken over de potenties binnen het district. Er is aangegeven dat het sport gebeuren het district op de kaart kan plaatsen. Tot de beleidsgebieden van het ministerie valt ook Sportzaken. In dit verband hebben sportleiders aangegeven sportmaterialen nodig te hebben en dat de sportaccommodaties en terreinen dringend een opschoning nodig hebben. Ook toerisme kwam aan de orde.

De minister stelde dat veel van de zaken meegenomen zijn in de begroting en dat eraan gewerkt wordt. Overige zaken zal zij bespreken met haar collega’s in de regeringsvergadering. Vicepresident Brunswijk heeft aangegeven te zullen werken aan de verschillende vraagstukken. Hij is de gemeenschap van Brokopondo dankbaar voor de feedback.