De Boodschap
Kabinet van de President

Overeenstemming veiligheidsbonden en regering bij voorgesprek Nationale Dialoog

Bij het voorgesprek in het kader van de Nationale Dialoog, tussen drie veiligheidsbonden en de regering is er overeenstemming over problemen waarmee de veiligheidsdiensten te kampen hebben. Ook zijn partijen het met elkaar eens dat de vraagstukken opgelost moeten worden. In het kader van het oplossen van de problemen heeft president Chandrikapersad Santokhi alle betrokken actoren op het hart gedrukt om gezamenlijk aan de slag te gaan. Het staatshoofd heeft daarbij aangegeven dat er rekening gehouden moet worden met de krappe beschikbare middelen. Het is daarom noodzakelijk om nu de meest urgente problemen aan te pakken.

De Bond Penitentiaire Ambtenaren, Bond Beveiligings- Bijstandsdienst Suriname en Bond van Personeel bij de Brandweer hebben allen aan de bel getrokken voor spoedige oplossingen. De problemen bij deze diensten hebben betrekking op het gebrek aan persoonlijke standaarduitrusting, achterstallige toelages en het verbeteren van de rechtspositie van de manschappen. Ook toelages die gepaard gaan met risico’s en andere aspecten binnen de diverse veiligheidsgebieden zijn zaken waarvoor de bonden aandacht hebben gevraagd.

De president heeft aangegeven dat hij reeds enkele maanden instructies heeft gegeven om bepaalde vraagstukken aan te pakken. Echter is geconstateerd dat er in de uitvoering stagnaties waren als gevolg van onduidelijkheden over wie in aanmerking moet komen en de uitbetaling met terugwerkende kracht. Het staatshoofd heeft terplekke de minister van Justitie en Politie en de korpsleidingen de instructies gegeven om eind deze maand een deel van de achterstallige toelages uit te betalen. De bonden hebben ook aandacht gevraagd voor uitdagingen met transport voor dagelijkse operaties. Ook is naar voren gekomen dat de brandweer behoefte heeft aan nieuwe blusvoertuigen om de dienstverlening in het kader van brandveiligheid te blijven garanderen. Hierop heeft het staatshoofd aangegeven dat er gezamenlijk financieringsmogelijkheden bekeken moeten worden voor de aanschaf van voertuigen.