De Boodschap
Kabinet van de President

Overheid verstrekt noodhulppakketten te Domburg

Te Domburg in het district Wanica is de overheid op dinsdag 22 juni begonnen met de distributie van levensmiddelenpakketten. De noodhulp is bedoeld voor personen die zwaar getroffen zijn door wateroverlast en de gevolgen van de Coronapandemie. Met deze pakketten wil de overheid de nood bij de burgers die het zwaarst zijn getroffen enigszins verzachten. Begonnen is om ruim 500 pakketten te verstrekken.
Anoep Bharoe, RR-voorzitter ressort Domburg geeft aan, dat de overheid de groep die zwaar is getroffen, niet uit het oog heeft verloren. Vanuit Domburg is de distributie gedaan naar Larecontre, Ornamibo, Domburg Voor en Domburg Achter. Op elke lokatie zijn er 100 pakketten verdeeld aan de bewoners die het moeilijk hebben. Ze hadden de mogelijkheid zich te registreren om in aanmerking te komen voor een pakket. Het is de bedoeling dat landelijk bewoners die zwaar getroffen zijn door wateroverlast en de gevolgen van de COVID-19 pandemie, van hulp wordt voorzien. Bij deze actie is het Bureau Eenheid van het Kabinet van de President betrokken. De bewoners waren erg dankbaar met deze geste vanuit de overheid. Ook medewerkers van de bestuursdienst en overige instanties hebben geholpen bij de uitvoering van dit project.