De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Overleg met Cubaanse minister van Volksgezondheid strijkt plooien glad tijdens werkbezoek Cuba

Op 8 september 2022 vond een bilateraal onderhoud plaats tussen minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) met de Minister van Volksgezondheid van Cuba, Z.E. José Ángel Portal Miranda. Namens Cuba was eveneens aanwezig Eugenio Martínez Enríquez, Algemeen Directeur voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij deze gelegenheid was namens Suriname was eveneens aanwezig H.E. Wendy Paulus-Aminta, Buitengewoon- en Gevolmachtigd Ambassadeur in Cuba.

Tijdens dit onderhoud kwam naar voren dat beide ministeries voorstanders zijn om de samenwerking op het gebied van de gezondheidzorg te versterken en verder uit te breiden. Minister Ramdin sprak zijn tevredenheid over de vruchtbare medische samenwerking die Suriname en Cuba door de jaren heen hebben ontwikkeld. Ook bekrachtigde hij het Surinaams standpunt waarbij de Amerikaanse blokkade op verschillende internationaal podia en fora door president Santokhi werd veroordeeld. Dit standpunt zal wederom worden ingenomen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De bewindsman informeerde dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat de Surinaamse minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, Cuba spoedig zal bezoeken waarbij er gesproken zal worden over verschillende kwesties betreffende de gezondheidszorg.

Verder zal ook worden gekeken naar de ontwikkeling van alternatieve gebieden waaronder de traditionele geneeswijze. Minister Ramdin gaf aan dat met betrekking tot de achterstallige schuld voor verlening van Cubaanse medische diensten en de betaling van collegegelden voor Surinaamse studenten, met Empresa Cubana Importadora de Alimentos (ALIMPORT) besproken zal worden om de betaling in goederen te doen, waaronder rijst.

Minister Portal Miranda gaf aan dat naast de betalingsachterstanden, ook de woon- en leefomstandigheden, de betaling van lonen, het niet kunnen opnemen van vakantie door Cubaanse doctoren en het illegaal aantrekken van medisch personeel uit Cuba de relatie de afgelopen jaren heeft aangetast. Desondanks stelt de Cubaanse minister de bereidwilligheid van Suriname voor de restauratie van de relatie tussen beide landen op prijs.

De Cubaanse minister van Volksgezondheid bevestigde de wil van de Cubaanse regering om de samenwerking op andere gebieden te versterken, zoals de ontwikkeling van natuurlijke- en traditionele geneeskunde en de Cubaanse biotechnologische en biofarmaceutische industrie. Minister Portal Miranda gaf aan uit te kijken naar de participatie van de Surinaamse minister van Volksgezondheid in de ‘CUBASALUD’ conferentie in oktober 2022.

Voorts werd voorgesteld, ten behoeve van een soepel verloop, door tussenkomst van de Surinaamse ambassade overige interessegebieden te communiceren waarbij, voorafgaand aan de komst van de Surinaamse minister reeds een concept raamwerk-overeenkomst naar Cuba kon worden gestuurd. Discussies hiertoe zullen virtueel gevoerd kunnen worden.

Tenslotte informeerde minister Ramdin, voor wat betreft de door Cuba aangeboden beurzen, dat gezien de financiële uitdagingen in Suriname, vooralsnog hiervan geen gebruik zal worden gemaakt.