De Boodschap
Openbare Werken

OW brengt bezoek aan Afobakadam en door wateroverlast getroffen gebieden

Een delegatie van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onder leiding van directeur Sergio Kadosoe, van de afdeling Onderzoek en Dienstverlening, een oriëntatiebezoek aan de door wateroverlast getroffen gebieden in het district Brokopondo. Tijdens dit bezoek, dat plaatsvond op woensdag 20 april 2022, zijn ook de stuwdam en enkele dorpen in de omgeving van de getroffen gebieden aangedaan. De bedoeling van dit bezoek was om na te gaan hoe de getroffenen tegemoet kunnen worden gekomen.

Vanwege de zware regenval in de afgelopen periode is het waterniveau in het stuwmeer sneller dan normaal gestegen. Om te voorkomen dat het overtollige water over de dam stroomt, zijn begin maart alle 5 spuikleppen geopend. Op deze manier worden eventuele negatieve effecten benedenstrooms van het stuwmeer zoveel als mogelijk beperkt. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de dam dat alle vijf spuikleppen tegelijk zijn opengesteld, hetgeen nog enige tijd zal duren. Dit was een noodzakelijk besluit, dat vooral met het behoud van de dam te maken heeft. In het ander geval zou het overstromen van de dam met alle gevolgen van dien gepaard gaan.

Overigens ondervinden veel dorpen aan de benedenloop van de dam last van het overtollige water. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is reeds geruime tijd bezig de getroffen gebieden te voorzien van water en voedsel. In samenwerking met de districtscommissaris (DC) van Brokopondo en IAMGOLD Rosebel Gold Mines N.V. werkt het NCCR eraan de plaatselijke bewoners die hulp te bieden welke zij nodig hebben om deze periode te overbruggen. Directeur Kadosoe merkt op dat de situatie in het gebied heel alarmerend is. Er zijn ook gesprekken geweest met de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS), die benadrukt dat het spuien het gevolg is van verhoogde regenval en dat alles in het werk wordt gesteld om dit controleerbaar te houden.