De Boodschap
Openbare Werken

OW dient nota van wijziging in voor aanvragen extra middelen

In verband met de verhoogde kosten van goederen en diensten als gevolg van de verhoging van de wisselkoersen en de brandstofprijzen heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) onlangs een nota van wijziging ingediend voor het aanvragen van extra middelen over het dienstjaar 2023.

Het verzoek is gedaan voor extra middelen om de watercrisis schulden over de werkzaamheden verricht in het dienstjaar 2021 uit te betalen. Het gaat hierbij om een bedrag van SRD 75.000.000. De ontwateringsprojecten, zoals Zusterproject en Maretraiteproject, op te lossen. Hiervoor is SRD 60.000.000 extra opgevraagd. Om de vuilverwerking te garanderen is SRD 145.000.000 en voor het afronden van urgente gebouwen van de staat is SRD 30.000.000 extra aangevraagd. Deze extra middelen worden opgevraagd voor het dienstjaar 2023.