De Boodschap
Openbare Werken

OW-minister brengt oriëntatiebezoek aan werkzaamheden Wegenautoriteit Suriname te Avobakaweg

De Wegenautoriteit Suriname (WA) is momenteel bezig met het vervangen van duikers aan de Avobakaweg mast 34. Op zaterdag 20 mei bracht minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) een bezoek, alwaar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Aan de Avobakaweg nabij mast 34 zijn er werkzaamheden verricht om een oude, poreuze ARMCO-duiker onder het wegdek te vervangen met een kunststof HDPE-duiker welke beschikbaar is gesteld door het ministerie van Openbare Werken.

Vanwege de ontstane gevaarzettende situatie voor het verkeer was het noodzakelijk om deze duiker spoedig te vervangen, waarbij de weg tijdelijk in het geheel afgesloten werd voor alle verkeer. De vervangingswerkzaamheden zijn reeds uitgevoerd en afgerond op 8 mei 2023, waarbij er tijdelijk basecourse is geplaatst voor het rijverkeer.

Vanwege de afrondende bestratingswerkzaamheden is de weg het afgelopen weekend gesloten geweest voor het verkeer. De Wegenautoriteit heeft alles in het werk gesteld om de herstelwerkzaamheden tijdig te klaren zodoende de kans op een calamiteit te verminderen.

Bij deze gelegenheid heeft de bewindsman ook een bezoek gebracht aan het Stuwmeer, waar een ondernemer bezig is met het opzetten van een pand voor het verkopen van brandstof in vaten. Dit bezoek werd afgelegd samen met de afdeling Bouw en Woningtoezicht (BWT) van het directoraat Bouw – en Stedebouwkundige Werken (BSW), districtscommissaris Ludwing Mendelzoon van Brokopondo, bestuursopzichters en medewerkers van Staatsolie Power Company Suriname N.V (SPCS).